Christiaan Kuipers

Vierkante-foto

Christiaan Kuipers is 28 jaar oud en Projectleider ZonOpZorg & Circulair Friesland

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

Binnen Urgenda draagt Christiaan bij aan het verduurzamen van de zorgsector en is hij actief op het onderwerp Circulaire Economie.
Vier jaar geleden heeft hij samen met collega's het rapport Circulair Friesland geschreven waarna 2 jaar later de vereniging Circulair Fryslân (www.circulairfriesland.frl) is opgericht. Momenteel zijn zo'n 60 bedrijven aangesloten: gemeenten, overheden en andere organisaties zijn samen actief met circulaire economie bezig.
Daarnaast trekt Christiaan binnen Urgenda het initiatief ZonOpZorg om door middel van crowdfunding, kosteloos voor een zorgorganisatie zonnepanelen op de daken te realiseren. Ook initieert hij andere projecten binnen de zorgsector op duurzaamheidsvlak en helpt hij mee met de Elfwegentocht en in het verleden The Climate Miles.

Ten slotte geeft hij maandelijks, zo niet vaker, vanuit Urgenda presentaties aan studenten, ondernemers, bedrijfsmedewerkers, scholieren over duurzaamheid en vooral wat we gezamenlijk kunnen doen op ieder thema om het tij te keren.

Doel

Onlangs is bekend geworden dat 20 zorgorganisaties zonnepanelen gaan leggen op hun vestigingen door middel van het initiatief ZonOpZorg. Niet alleen het binnenhalen van deze organisaties maar ook het gehele ontzorgingstraject voor de zorgorganisatie samen met collega's organiseren is een van de doelen.

De vereniging Circulair Friesland bestaat nu uit zo'n 60 organisaties die allemaal op hun eigen manier circulaire economie binnen hun organisatie handen en voeten geven en andere organisaties hierdoor weer inspireren. Vorig jaar is zijn heitelân uitgeroepen tot beste circulaire regio in Nederland. Iets wat Christiaan 4 jaar geleden niet had durven dromen.

Actief bij

Urgenda

Rol binnen initiatief

Christiaan is projectleider en aanspreekpunt bij ZonOpZorg. Vooral het mee laten profiteren van de buurt, bewoners en personeel en het organiseren van het zonnedaksysteem plus de gehele communicatie erom regelen is iets wat hij oppakt. Binnen de vereniging Circulair Fryslân was in het verleden zijn rol het opzetten van de vereniging en enthousiasme creëren. Nu ligt zijn rol meer bij het aanjagen van concrete initiatieven om de vaart erin te houden en te versnellen naar een circulaire economie.

Op persoonlijk vlak, buiten werktijden, is hij ook hard bezig: eet (bijna) geen vlees, reist altijd met ov, verbouwd zijn eigen groente en renoveert zijn onlangs gekochte woning duurzaam, heeft veel discussies met vrienden hoe het wel kan en dat het moet, etc.!

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://www.zonopzorg.nl