Charlotte Meerstadt

IMG_7899

Charlotte Meerstadt is 26 jaar oud en R&D Engineer Duurzame Luchtvaart

Thema

Design technologie en innovatie

Initiatief

Ik combineer techniek en creativiteit om problemen op te lossen op basis van mijn brede achtergrond van kunstacademie, Life Science & Technology en Civiele Techniek. Om een houdbare balans te bereiken in hoe we omgaan met de aarde, hebben we radicale veranderingen nodig in de manier waarop we produceren, eten, reizen en leven. Het motiveert mij om via techniek hieraan bij te dragen. Zo ben ik, geïnspireerd door het tekort aan drinkwater, afgestudeerd op een eigen concept om zeewater te ontzilten en heb ik binnen Delft Hyperloop het platform Hyperloop Connected gelanceerd, om bij te dragen aan het realiseren van een schaalbare Hyperloop toepassing.

Ik werk momenteel bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR), aan oplossingen voor duurzamere luchtvaart. Juist in deze kritische sector is verduurzaming essentieel, en dat besef komt ook binnen in de industrie. Genoeg te doen dus! Onderwerpen waar ik aan werk zijn alternatieve brandstoffen, circulaire luchthavens, luchtstromen, infrastructuur voor elektrisch vliegen, elektrisch taxiën, ultrafijn stof en beleidsadvies. Ik draai mee in teams, ben soms projectleider en werk ook aan acquisitie van nieuwe projecten.

Om game changing techniek te ontwikkelen zijn diverse teams nodig. Op het moment worden technische beroepen echter veelal gedomineerd door mannen, waardoor veel talent onbenut blijft. In Nederland is 13% van de mensen in technische beroepen een vrouw (CBS, 2018 data). Ik ben enthousiast om dit te veranderen.

Doel

Ik lever met mijn collega's projecten op waarvan de ambitie is dat ze wezenlijk bijdragen aan het verminderen van de milieu impact van vliegen. De inhoud is vaak vertrouwelijk, in ieder geval tot het project is afgerond. Een recent afgerond project wat ik kan delen is een onderzoek naar de operationele aspecten van elektrisch vliegen op korte afstand. Daarnaast maak ik deel uit van de LivingLab, een innovatie booster binnen NLR dat de vrijheid creëert om nieuwe ideeën uit te werken en te testen.

Waar ik trots op ben, is dat bijna overal waar ik actief ben geweest, ik echt iets veranderd achterlaat. Zo zijn binnen Delft Hyperloop het kennisplatform Hyperloop Connected en de online cursus over hyperloop twee ideeën van mij die nu nog steeds actief zijn.

Ik merk ook in mijn huidige baan dat ik energie krijg van uit te denken en aan te kaarten wat er intern beter kan, zoals ons duurzaamheidsbeleid en het gebrek aan vrouwen op technische managementposities. Over het eerste heb ik na een paar maanden al gepitcht aan het directieteam. Ik denk dat de pitch, discussies en vergaderingen in ieder geval hebben gezorgd dat deze onderwerpen wat hoger op de agenda staan.

Actief bij

NLR (Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum)

Rol binnen initiatief

Je zou kunnen zeggen dat mijn functieomschrijving, R&D Engineer voor “Duurzame Luchtvaart”, paradoxaal is. Want luchtvaart is met al die uitstoot en materialen toch het tegenovergestelde van duurzaam? Precies dat is wat mij motiveert aan mijn werk, om mij iedere dag in te zetten om deze gigantische industrie toekomstbestendiger te maken.

Mijn werk raakt aan diverse thema's op het gebied van duurzamer vliegen. Ik werk aan opdrachten voor klanten zoals luchthavens en aan projecten binnen ons interne onderzoeksprogramma, in de rol van teamlid of projectleider. Omdat de luchtvaart als sector nieuw was voor mij, heb ik in korte tijd veel moeten leren. Gelukkig ik merk ook dat mijn achtergrond weer complementaire kennis en nieuwe mogelijkheden voor projecten brengt in het team

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://www.nlr.nl/