Caroline Verduin

E577D825-42B4-4723-8397-1B47F1919516

Caroline Verduin is 29 jaar oud en Sr. Beleidsmedewerker

Thema

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Initiatief

Caroline zet zich met hart en ziel in voor ambitieus klimaatbeleid in Nederland in haar werk als senior beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van D66. Ze was nauw betrokken bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Heeft actief meegewerkt aan een ambitieuze uitvoering van het Urgendavonnis. En mede door de inzet van Caroline heeft D66 haar geambieerde CO2-reductie doel van 60%, daadwerkelijk doorgerekend gekregen door het Planbureau voor de Leefomgeving.
In haar vrije tijd blijft zij betrokken bij jongeren organisaties als lid van de Raad voor Toezicht van de Jonge Klimaatbeweging . In haar rol adviseert zij het bestuur in om zo effectief mogelijk invloed uit te oefenen op de politiek en ambtenarij.

Doel

Als studente heeft Caroline bijgedragen aan de professionalisering van Jongeren Milieu Actief. Zo heeft ze met haar bestuur Europese subsidies binnengehaald voor langlopende projecten rondom het verduurzamen van studentenhuizen of het bezoeken van biologische boerderijen.
In haar werkend leven heeft ze zich altijd ingezet voor het schoner maken van Nederland. Voor haar functie bij D66 als beleidsmedewerker van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waar zij in Brussel en in Nederland heeft bijgedragen aan het schoner maken van de Nederlandse mobiliteit.

Fun fact: Caroline heeft in 2012 als ‘Groene Piet’ tijdens Sinterklaasviering op een ludieke manier de duurzaamheid van mobieltjes onder de aandacht gebracht.

Actief bij

D66

Rol binnen initiatief

Als adviseur en groene rechterhand van Tweede Kamerleden zet Caroline zich in voor groene politiek. Met D66 als tweede grootste partij van Nederland pakt Caroline de kans om echt ambitieus klimaatbeleid vast te stellen en Nederland een groene koploper te laten zijn in Europa.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://www.d66.nl