Boris Pulskens

boris

Boris Pulskens is 27 jaar oud en Strategisch beleidsadviseur duurzaamheid

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

Ik zet me sinds 2017 in voor duurzaamheid op de Erasmus Universiteit. Eerst als universiteitsraadslid, waar ik duurzaamheid echt op de agenda van het bestuur heb gekregen. Mede dankzij mijn inzet is duurzaamheid een prioriteit geworden in de nieuwe strategie van de EUR. Sinds september 2018 werk ik als strategisch beleidsadviseur duurzaamheid op de EUR. In deze rol heb ik me mogen bezighouden met de invulling van duurzaamheid in de nieuwe strategie. Ook start ik innovatieve projecten, zoals een college in BlueCity voor middelbare scholieren in samenwerking met het Wetenschapsknooppunt over de circulaire economie, en probeert ik duurzaamheid in de organisatie te verankeren. Een voorbeeld hiervan is het opstellen van een roadmap sustainable campus met alle verantwoordelijke personen binnen de universiteit, met als uiteindelijke doel een positieve ecologische voetafdruk te behalen. Verder zet ik me in voor meer duurzaamheid in onderzoek en onderwijs op verschillende manieren, bijvoorbeeld door workshops voor docenten te laten ontwikkelen. Ik probeer duurzaamheid zoveel mogelijk te stimuleren door duurzame initiatieven te stimuleren en voorlopers op duurzaamheid in een positief daglicht te zetten en met elkaar in verbinding te brengen. Hierbij zoek ik nadrukkelijk de verbinding met externe partners, zoals bedrijven, de gemeente en de Rotterdamse haven.

Doel

Vanaf augustus 2017 heb ik me continu ingezet om duurzaamheid op de bestuurlijke agenda te krijgen, door initiatieven te starten, discussies aan te gaan en voorstellen te doen. De universiteit is daardoor bijvoorbeels overgestapt op standaard vegetarische catering voor alle medewerkers, in plaats van standaard catering met vlees. Ook worden TL-lampen nu vervangen door energiezuinige LED-verlicht. Het college van bestuur heeft bij het ANP aangedrongen op meer investeringen in duurzame en minder in fossiele industrie. Ik heb een duurzaamheidsconferentie georganiseerd voor de gehele academische gemeenschap en daarmee duurzaamheid echt op de kaart gezet voor de hele organisatie, met als resultaat dat duurzaamheid als een van de hoofdpijlers in de nieuwe strategie is opgenomen. Direct na mijn afstuderen heb ik me fulltime in mogen zetten als strategisch beleidsadviseur duurzaamheid om de nieuwe duurzaamheidsstrategie uit te werken. Nu zijn we met alle bedrijfsvoeringsdirecteuren een roadmap Suriname campus aan het opstellen, en gaan we hetzelfde doen voor onderwijs en onderzoek. Verder pak ik concrete projecten op zoals een college in BlueCity en de opening van een eetbare campustuin.

Actief bij

Erasmus Universiteit Rotterdam

Rol binnen initiatief

Mijn rol was eerst het als kritische student aankaarten van een gebrek aan acties op het gebied van duurzaamheid op de EUR. In die rol heb ik voorstellen geschreven en tijdens elke vergadering duurzaamheid aangekaart. Ik heb de conferentie in mei 2018 mede georganiseerd en de nieuwe duurzaamheidsstrategie met anderen uitgewerkt. Mijn rol nu is om als spil in het duurzaamheidsnetwerk van de universiteit enerzijds het college van bestuur hier strategisch op te adviseren op alles wat met bedrijfsvoering, onderwijs, onderzoek en strategische samenwerkingsverbanden te maken heeft, als het maar een link heeft met duurzaamheid. Anderzijds ben ik met iedereen in contact op de universiteit die iets met duurzaamheid doet en/of wil doen, om die initiatieven te stimuleren em een podium te bieden.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://eur.nl/duurzaamheid