Björn Vennema

SFNL_webres23van63

Björn Vennema is 29 jaar oud en Co-Founder & Managing Director

Thema

Sociale innovatie

Initiatief

Met Social Finance NL hebben we een organisatie opgericht die als missie heeft om geld en talent voor maatschappelijke impact te mobiliseren. Wij geloven dat het oplossen van maatschappelijke problemen anders kan en beter moet. Daarom werken we samen met overheden, sociaal ondernemers en financiers om samen nieuwe oplossingen voor maatschappelijke problemen te realiseren.

In al ons werk kijken we naar het meten, financieren en vergroten van maatschappelijke impact. Daarbij gaan we uit van het financieren en sturen van resultaten, in plaats van (zoals vaak de standaard is) inputs of activiteiten. Omdat we denken dat we op die manier de mensen waar het om gaat centraal kunnen stellen, de impact op de meest kwetsbaren in de samenleving kunnen vergroten en meer innovatie mogelijk kunnen maken. Op die manier werken we aan een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet.

In de praktijk werken we aan impact adviesopdrachten, zetten we innovatieve financieringsconstructies op zoals Social Impact Bonds en Outcomes Funds, en organiseren we initiatieven om het ecosysteem verder te versterken door onze kennis te delen.

Doel

Sinds 2012 ben ik betrokken bij het thema Social Impact Bonds en impact investing. Zo haalden we vanuit ABN AMRO in 2013 de Social Impact Bond voor het eerst naar Continentaal Europa, met de SIB Buzinezzclub in Rotterdam. In 2018 richtte ik samen met mijn medeoprichter Ruben Koekoek de organisatie Social Finance NL op.

Inmiddels geef ik samen met Ruben leiding aan een organisatie van 6 mensen die dagelijks aan impactvolle projecten werken. We ondersteunden bijvoorbeeld de provincie Noord-Brabant bij het opzetten van het eerste Outcomes Fund van Nederland, waarin vier sociaal ondernemers financiering kregen om hun initiatief verder op te schalen. Ook zijn we betrokken bij de ontwikkeling van de Health Impact Bond Valpreventie om het aantal valincidenten te verminderen bij ouderen die kwetsbaarder zijn in Noord-Limburg.

Daarnaast hebben we sinds onze oprichting met vele gemeenten, ministeries, vermogensfondsen en andere partners mogen werken om gericht hun impact te vergroten, maatschappelijke business cases te ontwikkelen en nieuwe samenwerkingen op te zetten.

Actief bij

Social Finance NL

Rol binnen initiatief

Ik heb Social Finance NL in 2018 mede opgericht, samen met Ruben Koekoek en geef sindsdien samen met Ruben leiding aan de organisatie. Daarbij overzie ik verschillende projecten voor klanten, zoals onze project voor het Brabant Outcomes Fund en de HIB Valpreventie.

Vanuit welke rol

Ondernemer

Website

http://socfin.nl