Bas Hillerström

Bas-Hillerstrom-921

Bas Hillerström is 30 jaar oud en Projectmanager Circulair

Thema

Duurzame consumptie en productie

Initiatief

Bas werkt momenteel voor Critical Minds en Circo. Vanuit Circo is Bas als 'sectorcoördinator maakindustrie' verantwoordelijk voor het verspreiden van het circulaire gedachtegoed binnen de Nederlandse maakindustrie, met als doel om voor 2023 duizend 'maak'bedrijven deel te laten nemen aan Circo workshops. In deze workshops leren bedrijven wat Circulaire economie kan betekenen voor hun bedrijf en hoe ze dit op een praktische manier kunnen toepassen/ implementeren. Bas gelooft in de combinatie van business (omzet, kostenbesparing, nieuwe business modellen) en duurzaamheid. Zo is hij ook bij Circo uitgekomen, de slogan van Circo zegt genoeg: ''Creating business through Circular Design''.

Bij Critical Minds heeft Bas het initiatief genomen om een nieuw team te starten dat zich richt op de praktische implementatie van de circulaire economie, op een projectmatige manier. Samen met zijn collega's heeft Bas onderzocht waarom circulariteit/ duurzaamheid niet (echt) van de grond komt bij bedrijven. Deze inzichten (do's and dont's) hebben zij vervolgens vertaald naar een methodiek die de kans op implementatie, en dus impact, significant vergroot.

Doel

Aan het Circo programma hebben inmiddels al meer dan 1000 deelnemers deelgenomen. Een mooie voorbeeldcase van een bedrijf uit de maakindustrie is die van Heerema Marine contractors. Zij hebben tijdens een Circo workshop een oplossing bedacht, met als doel constructiestaal te hergebruiken. Zij hebben nu zo'n 6,5 miljoen kilogram staal in opslag, gereed voor hergebruik. Binnen de organisatie wordt hergebruik van dit staal gestimuleerd , wat resulteert in inkoopreductie van nieuw staal.

Ook internationaal is bas voor Circo actief. Zo is hij onlangs met een delegatie van Nederlandse specialisten op gebied van Design Thinking afgereisd naar Sri Lanka om zijn expertise over Circulair ontwerp van producten te delen.

Vanuit Critical Minds heeft Bas, samen met collega's, bij een klant, een leverancier van medische hulpmiddelen, gewerkt aan het implementeren van circulaire principes. Denk aan hergebruik van onderdelen, zoals electromotoren en accu's, maar ook het herinrichten van de retourlogistiek. Met als doel; besparing van afval en kosten. dit heeft geleid tot een besparing van meer dan 30 ton aan afval. Het bedrijf heeft nu het doel gesteld om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Actief bij

Critical Minds

Rol binnen initiatief

Vanuit Critical Minds heeft Bas, samen met collega's, bij een klant, een leverancier van medische hulpmiddelen, gewerkt aan het implementeren van circulaire principes. Denk aan hergebruik van onderdelen, zoals electromotoren en accu's, maar ook het herinrichten van de retourlogistiek. Met als doel; besparing van afval en kosten. dit heeft geleid tot een besparing van meer dan 30 ton aan afval.

Door actief als projectmanager, samen met een team van medewerkers uit het bedrijf aan de slag te gaan, zijn in korte tijd grote en tastbare resultaten bereikt en is het gedachtegoed van de Circulaire Economie echt gaan leven. deze 'showing by doing' manier van werken heeft er voor gezorgd dat de organisatie nu het doel heeft gesteld om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://www.criticalminds.com/nl/oplossing/duurzame-innovatie/