Bart Holthuizen

IMG_20180316_133449

Bart Holthuizen is 26 jaar oud en Product Manager

Thema

Design technologie en innovatie

Initiatief

De afgelopen twee jaar heb ik meegedaan aan een programma van Climate KIC, Europa's grootste publiek private community die zich richt op klimaatverandering en innovatie. In deze twee jaar heb ik op internationale basis samengewerkt in projecten met andere geselecteerde studenten met als doel de link tussen klimaatwetenschap en ondernemerschap te versterken.

Daarnaast ben ik de afgelopen twee jaar bestuurslid geweest van de Community of Energy Top Talents (CETT). In dit beurzenprogramma vanuit de Topsector Energie werken studenten van verschillende universiteiten samen met bedrijven uit de energiesector aan relevante cases in de energietransitie. Ook geven we gastlessen aan middelbare scholieren, om ook de volgende generatie te enthousiasmeren over technologie en duurzaamheid.

Tenslotte ben ik afgelopen jaar begonnen bij NewMotion als Product Manager Energy Services. NewMotion is één van de grootste Charge Point Operators in Europa en heeft als missie om fossiele brandstoffen overbodig te maken. Binnen het Business Development team houd ik me bezig met innovatie projecten waarin we onze laadpunten niet alleen gebruiken om elektrische auto's op te laden, maar bijvoorbeeld ook om het energiesysteem te balanceren. Zo kunnen we sneller laden we als er meer duurzame stroom wordt geproduceerd en langzamer als er een tekort is. Zo dragen we niet alleen bij aan een duurzaam mobiliteitssysteem, maar ook aan duurzaam energiesysteem.

Doel

Binnen Climate KIC hebben we een sterk internationaal netwerk opgebouwd van studenten en young professionals die klimaatwetenschappen en ondernemerschap willen combineren. Afgelopen zomer hebben we met een groep van 40 jongeren in verschillende landen aan ideeën voor nieuwe start-ups gewerkt. Mijn team won de publieksprijs voor ons idee om een deelplatform te bouwen voor elektrische laadpunten en privé parkeerplekken. Nu is het de volgende stap om het idee echt te lanceren.

Met CETT hebben we de afgelopen twee jaar veel weten te bereiken m.b.t. het professionaliseren en vergroten van de community en het vergroten van haar toekomstbestendigheid. Ook hebben we vele gastlessen georganiseerd.

Bij NewMotion leid ik (internationale) projecten waarin we de toekomst van het elektrisch laden onderzoeken en bepalen. In deze rol combineren we technologie en duurzaamheid om de elektrificatie van vervoer te versnellen.

Actief bij

NewMotion

Rol binnen initiatief

Als Product Manager Energy Services bezit ik de inhoudelijke kennis om onze energiediensten succesvol te lanceren. Enerzijds beschik over de technische vaardigheden en zijn we veel aan het testen en experimenteren om de technologie te verbeteren. Anderzijds ben ik projectleider van (internationale) samenwerkingen en projecten. In deze projecten onderzoeken we hoe we elektrische auto's kunnen gebruiken in het energiesysteem van de toekomst.

Zo ontwikkelen we bijvoorbeeld technologie waarbij we elektriciteit kunnen terugleveren vanuit de auto's aan het net in tijden van tekorten. Hierdoor zorgen we ervoor dat er in de toekomst een symbiose kan ontstaan tussen een duurzamer transport- en energiesysteem

Vanuit welke rol

Young professional