Arco Ottenhof

Arco-Ottenhof

Arco Ottenhof is 25 jaar oud en Trainee

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

Binnen KPN ben ik als trainee werkzaam bij het Energie en Milieu team. Hierbij focus ik mij op het betrekken van medewerkers voor het onderwerp en technische duurzame (materiaal) keuzes. Voor het eerste thema schrijf ik blogs, organiseer ik events, help ik specifieke afdelingen en kijk ik naar opleidingen. Voor het tweede gedeelte ben ik bezig met duurzaam verantwoorde keuzes te maken op het gebied van productie kosten, uitstoot, locatie en uitputting. Naast mijn werkzaamheden voor het team zit ik in Code Green, een groep jongeren binnen KPN die zich wilt inzetten voor het thema duurzaamheid. Tot slot zit ik een projectgroep die kijkt naar innovatieve en alternatieve energie oplossingen.
KPN heeft een ambitieuze doelstelling op het gebied van circulariteit en energie reductie. Vanuit mijn achtergrond (duurzame chemie) probeer ik zoveel mogelijk bij te dragen aan deze doelstelling. De kracht van KPN ligt in de mogelijkheid impact te maken op een grote schaal en echt een verandering te creëren.

Doel

Zelf ben ik niet zo goed in het op de borst kloppen of met vol trotst terug kijken op de dingen die ik bereikt hebt omdat er nog zoveel te doen is op dit thema. Echter heb ik hieronder enkele zaken opgesomd waar ik impact heb gemaakt terwijl ik zelf geleerd heb.
- Opzetten van een groepen jongeren binnen KPN (Code Green) om de krachten te bundelen op dit thema
- Workshop opgezet voor KPN'ers om te kijken naar het thema duurzaamheid en wat dit voor hun persoonlijk betekend in privé en op werk
- Challenges gemaakt voor het intranet voor alle KPN collegas
- Materiaal specifieke vragen toegevoegd aan inkoop processen toegevoegd om keuzes op duurzaamheid te kwantificeren
- Inhoudelijke evenementen georganiseerd met KPN, Universiteiten en ketenpartners om iedereen naar een hoger kennis niveau te tillen
- Deelgenomen aan de energieboot en inspiratie opgedaan voor het eigen werkveld
- Duurzame hackaton gewonnen waardoor ik mag deelnemen aan een innovatief energie project
- Met mensen het gesprek aangaan over het onderwerp duurzaamheid en proberen op een niet dwingende manier mensen te laten nadenken over de keuzes die ze maken elke dag

Actief bij

KPN

Rol binnen initiatief

KPN is afhankelijk van een heleboel materiaal in haar netwerk. Deze materialen zitten verwerkt in servers, kabels, straatkasten, modems, etc. Tijdens mijn werkzaamheden heb ik gekeken hoe we op een andere manier naar materialen kunnen gaan kijken door duurzame aspecten te kwantificeren. Deze kwantificering word nu toegepast op inkoop trajecten waardoor we bij complexe projecten ook op duurzaamheid de verantwoorde keuze kunnen maken. Deze aanpassing heeft een erg grote impact omdat er veel materiaal gemoeid mee gaat. Voor mij heeft deze bijdrage de meest meetbare impact die in lijn ligt met de circulaire doelen van KPN. Wel wil ik benadrukken dat ik al mijn werkzaamheden op dit thema samen doe met mijn collega's

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://overons.kpn/nl/