Anthonie Stip

Anthonie stip

Anthonie Stip is 29 jaar oud en Projectleider

Thema

Biodiversiteit en natuurbehoud

Initiatief

Anthonie is een jonge natuurbeschermer die wil bereiken dat er in Nederland over 100 jaar nog steeds gewoond, gewerkt en geleefd kan worden in vitale landschappen met robuuste populaties van planten en dieren die daar thuis horen. En dat er in de rijke Delta van Nederland nog steeds gezond en duurzaam voedsel geproduceerd wordt. Met dat doel voor ogen werkt Anthonie bij natuurorganisatie De Vlinderstichting op het snijvlak van natuur en landbouw. Hij bracht een innovatieve maaimethode van Vlaanderen naar Nederland (sinusmaaien) en maakt beheerders van de openbare ruimte hiervoor warm. Anthonie ontwikkelde samen met FLORON de nectarindex, een succesvolle en laagdrempelige methode om de rijkdom van bermen in kaart te brengen. Ook is Anthonie de grondlegger van het keurmerk Kleurkeur, voor ecologisch beheer van openbaar groen. Samen met boeren verspreid door heel Nederland werkt hij aan toekomstbestendige vormen van landbouw, met oog voor de boer als mens en de landbouwpraktijk. In workshops, cursussen en lezingen brengt hij zijn kennis en verwondering over op vakgenoten, studenten en een breed publiek. In eigen tuin startte hij in 2020 de actie #mijntuinleeft, een ontdekkingstocht naar de rijkdom van planten en dieren in de tuin. Op Twitter deelt hij hierover regelmatig updates, om anderen te inspireren. Anthonie is als expert betrokken in allerlei kennisplatforms en is sinds de start in 2018 actief deelnemer van het innovatielab Voor de Oogst van Morgen.

Doel

Dick Oosthoek, directeur Stichting Groenkeur:
Anthonie is jong, daadkrachtig en ambitieus. Samen hebben we richtlijnen voor ecologisch bermbeheer gemaakt onder de naam Kleurkeur. Anthonie weet door zijn enthousiasme mensen mee te krijgen. In cursussen krijgt hij mensen van moeten om naar willen deelnemen, zodat ze ambassadeurs worden voor biodiversiteit. Binnen een kleine 2 jaar ligt er nu een goedgekeurd certificaat Kleurkeur wat daadwerkelijk ingezet wordt bij aanbestedingen. Zijn er >450 mensen opgeleid. Maar bovenal zijn er al kilometers Nederlandse bermen in bloei gekomen voor het herstel van onze natuur.

Titia Wolterbeek, directeur De Vlinderstichting:
Anthonie sprong onmiddellijk op de bres voor de 100en soorten insecten die op eiken leven toen het insecticide Vertimec tegen de eikenprocessierups ingezet mocht worden. Met succes: 2 weken later was de ontheffing ingetrokken.

Saskia Joha-van Abswoude, boerin Hoeve Kazan en bestuurder:
Anthonie heeft een enorme drive en passie om de biodiversiteit een boost te geven. Hij weet daarbij creativiteit en realiteit goed te matchen zodat de kans van slagen groot is en mensen geïnspireerd raken er zelf mee aan de slag te gaan.

Actief bij

Kleurkeur - een initiatief van De Vlinderstichting

Rol binnen initiatief

Het idee van Kleurkeur, het keurmerk voor ecologisch bermbeheer, komt van Anthonie. Samen met enkele collega's en Stichting Groenkeur heeft hij vanaf 2018 gewerkt aan de ontwikkeling van het keurmerk, wat in de zomer van 2019 resulteerde in een goedgekeurde richtlijn en in januari 2021 in een goedgekeurd certificaat (keurmerk) voor ecologisch beheer van de infranatuur. Samen met collega's en vakmensen ontwikkelde Anthonie cursussen voor groenprofessionals die hij sinds eind 2019 aan bijna 200 mensen heeft gegeven. Hij is volop betrokken bij de doorontwikkeling van Kleurkeur en is hiervoor binnen De Vlinderstichting eindverantwoordelijke. Tevens promoot Anthonie ecologisch beheer van onze infranatuur en het maatschappelijk belang daarvan voor een breed publiek van jaarlijks 100en mensen.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://kleurkeur.com