Anouk Talen

Foto-Linkedin-2020

Anouk Talen is 24 jaar oud en Trainer en facilitator

Thema

Sociale innovatie

Initiatief

Ik creeër en faciliteer leeromgevingen over regenerativiteit. Waar duurzaamheid gaat over je impact verkleinen, gaat een regeneratieve samenleving over in relatie zijn tot, op een positieve manier bijdragen aan en zorgen voor de aarde en de verschillende communities die op de aarde leven. Dit is dus een heel ander denkkader, waarin we als mens, maar ook als instituties moeten nadenken over de vraag: Hoe sta ik in relatie met de wereld? Ik ben actief als facilitator en coach bij het Young Innovators Progamma waar ik studenten leer om op deze manier te denken en zij door middel van een eigen project de wereld een stukje regeneratiever maken. Ik train en coach ook bij de NJR, waar ik jongeren help om hetzelfde te doen. Daarnaast ben ik actief als co-founder van de Zoöp UCU. Hier experimenteren wij met nieuwe organisatievormen waarbij het niet-menselijk leven een stem krijgt in de besluitmakingsstructuur. Zo probeer ik met mijn team het niet-menselijk leven een plek te geven binnen de universiteit. In mijn scriptieonderzoek “caring organisations: the ontology and epistemology for more than human worlds” onderzoek ik hoe bedrijven land regenereren door een communitiy van mensen en lokale ecosystemen te bouwen. Verder ben ik deel van het Europese netwerk van Climate Coaches, om zo ook op Europees niveau impact te maken. Daarnaast schrijf ik gedichten en verhalen over een regeneratieve wereld die ik ten gehore breng tijdens trainingen, demonstaties en congressen zoals Springtij

Doel

Een jaarprogramma rondom regenerativiteit opgezet en gefaciliteerd, waar meer dan 150 studenten opgeleid zijn om regeneratief te denken en te doen. Uit dit programma zijn meer dan 40 projecten ontstaan met de missie om sociale en ecologische impact te maken in de samenleving.
Co-initiëren van een lokaal nieuw initiatief om de mens-natuur relaties binnen de beslissingsstructuur van de universiteit een stem te geven. Hiertoe hebben we al een festival georganiseerd, een werkgroep opgezet, is er een vak ontstaan aan de universiteit waar studenten werken aan de uitwerking van dit plan, en hebben we al meer dan 100 verschillende planten en dieren geïdentificeerd met wie we samen leven. Mijn gedichten en verhalen hebben al meer dan 500 oren bereikt en een onder andere een podium gehad op springtij, op meerdere demonstraties en in trainingen en workshops

Actief bij

Young Innovators Programme

Rol binnen initiatief

In mijn rol als programmamaker heb ik bijgedragen aan het inhoud geven van het jaarprogramma. Dit houdt in wat de studenten gaan leren en hoe we ze het gaan leren.
Als trainer draag ik bij en geef ik trainingen over duurzaam leiderschap, non-violent communication, sociale innovatie, dialoog, community building, hosting, art als sociale interventie, systeem denken, theory U, Art of Hosting, regenerativiteit.
Als facilitator draag ik bij aan het faciliteren van het jaarproces door het hosten van meetings, waarin gewaakt word dat iedereen kan bijdragen, kan verbinden en met andere innovators en kan leren.
Als coach draag ik bij door individuen te coachen in hun eigen reis, en groepjes studenten te coachen met betrekking tot hun doelen in de wereld.

Vanuit welke rol

Student