Annemarthe Westerbeek

Annemarthe-Xander-de-Rooij-19

Annemarthe Westerbeek is 31 jaar oud en Coördinator

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

Zowel in mijn persoonlijke als professionele leven zet ik mij met hart en ziel in voor duurzaamheid en zorg voor de ander. Als coördinator van Micha Nederland motiveer en inspireer ik anderen om duurzame stappen te maken. Juist onder een doelgroep die door veel anderen organisaties op deze thema's niet wordt bereikt: Kerken en christenen.

De doelgroep van Micha Nederland is om juist onder kerken en christenen bewustwording te creëren over een duurzaam en eerlijk leven. Dit doen we door als netwerk materialen en tools te ontwikkelen waar mee een kerk en haar mensen kunnen preken en het gesprek over aan kunnen gaan mbt thema's als klimaatverandering, moderne slavernij, armoede en voedsel. Het doel is om mensen niet alleen aan te zetten om te praten maar juist ook te ondersteunen en te inspireren om stappen te zetten.

Als coördinator probeer ik projecten te ontwikkelen die aansluiten bij mensen hun overtuiging en intrinsieke motivatie, die ergens hun hart raken, want dan ga je ergens voor lopen, of misschien zelfs wel rennen.

Ik geloof dat je verandering alleen kan stimuleren als je dat wat je zegt, zelf ook in praktijk brengt. Met plezier en soms een beetje tegenzin probeer ik ook in mijn eigen leven vorm te geven aan een duurzaam en eerlijk leven en daarmee ook anderen te inspireren, zonder hen iets op te leggen.

Doel

Vanuit Micha Nederland is de Micha Cursus ontwikkeld waarmee je stap voor stap je leven verduurzaamt. Met een groep ontdek je stap voor stap waar jij verschil kan maken. Belangrijk: begin daar waar jij geraakt wordt door het onrecht om je heen en waar jij warm voor loopt om een verschil te maken.
Ook initieerde ik de (door)ontwikkeling van de Duurzame Bucketlist. Een poster die je in je huis hangt die helpt om stap voor stap duurzame keuzes te maken. Voor de een de eerste stap, voor de ander de volgende stap. De Duurzame Bucketlist is een initiatief van meerdere organisaties.
Daarnaast ontwikkelen we materiaal voor de jaarlijkse Micha Zondag waarmee we kerken ruimte bieden om te (s)preken over duurzaamheidsthema's. Zowel sociaal als ecologische onrecht brengen we hier mee onder de aandacht. Jaarlijks doen er meer dan 1000 kerken mee. We willen mensen hun intrinsieke motivatie helpen te vinden om duurzame en eerlijke stappen te zetten. In dit onderdeel maken we ook altijd ruimte voor de praktijk. Bijvoorbeeld door een omgekeerde collecte waarin je een opdracht uit de collecte zak haalt en mee aan de slag gaat. Zoals een week geen vlees eten of geen producten met palmolie kopen.

Actief bij

Micha Nederland

Rol binnen initiatief

Binnen Micha Nederland ben ik als Coördinator degene die onze activiteiten uitrolt, initieert en altijd op zoek is naar nieuwe mogelijkheden om anderen te inspireren om een volgende stap te zetten in duurzaamheid. Hieronder versta ik zorg dragen voor elkaar en voor het milieu. Ik ben een verbinder en zoek altijd naar samenwerking om samen impact te maken.
Micha Nederland is een netwerkorganisatie van NGO's en kerken en hierbinnen inspireer ik hen om vorm te (blijven) geven aan gerechtigheid.

Ik ben iemand met veel ideeën die los komen wanneer ik samen met anderen nadenk over campagnes, thema's en hoe we kerken en mensen kunnen inspireren om duurzame stappen te zetten.

Mijn motto in mijn werk en in mijn persoonlijke leven is 'practice what you preach'. Dan kun je impact maken.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://www.michanederland.nl/