Anne van Strien

Anne-van-Strien

Anne van Strien is 29 jaar oud en Initiator The Wise City

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

Mijn initiatief is het project The Wise City, een lerend platform dat vorige zomer is gestart met een pilotproject, summerschool The Wise City in een voormalige krachtwijk in Eindhoven. Het lerend platform onderzoekt de transitie naar een radicale duurzame toekomst in steden door learning labs te organiseren die een verbinding bieden tussen verschillende partijen (studenten, bewoners, maatschappelijke organisaties, ambtenaren, designers e.d.). The Wise City streeft als platform een radicaal duurzaam perspectief te bieden op de stad van de toekomst, door het ontwerpen van Wise City scenario's waarmee we concreet laten zien wat dit perspectief kan betekenen voor een stad en de lokale context van de wijk en haar bewoners. Tijdens de summerschool zijn drie hoofdthema’s onderzocht die tezamen inhoud en richting geven op weg naar the Wise City. Deze thema’s zijn: (1) 60+30-, waarin we de mogelijkheden en de betekenis van het toekomstige zorgsysteem hebben onderzocht, (2) Into the Wild, waarin we de mogelijkheden tot het vergroenen en verwilderen van de publieke ruimte hebben onderzocht, en (3) De lokale circulaire economie, waarin we de mogelijkheden voor een circulaire wijkeconomie hebben onderzocht. Naast deze hoofdthema’s is aandacht gegeven aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. Door de transitie naar een Wise City in Eindhoven te onderzoeken, hebben we inzichten opgedaan die wereldwijd van waarde kunnen zijn voor de toekomst van steden.

Doel

Doel van The Wise City is, om een duurzaam, realistisch en inspirerend platform en (handelings)perspectief te bieden aan verschillende partijen die zich bezighouden met het vormgeven van de stad. Het eerste pilotproject is succesvol volbracht, de Summerschool waarin een groep van 17 studenten inspirerende scenario's voor de toekomst van de stad heeft ontwikkeld.

Vanuit verschillende hoeken is er interesse getoont voor The Wise City, o.a. door de Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Schultz en door de schrijvers van het ‘Manifest 2040’ als uitkomst van het Jaar van de Ruimte (initiatief van Ministerie I & M). Hierin is het inititatief opgenomen als een van de nieuwe gebiedspraktijken in Proeftuin Nederland, waardoor ik ook deel uit maak van het team van 15 Landmakers. Verder maakt The Wise City momenteel tijdelijk deel uit van de nieuwe tentoonstelling ‘De Straat’ (van Abbe museum Eindhoven), wat de interesse voor en potentie van het project weergeeft, en sta ik met het initiatief op de rubriek 'Smart People' (platform 31)

Actief bij

The Wise City

Rol binnen initiatief

Uit noodzaak die ik zie om de staat van de stad onder de loep te nemen, en daarbij de potentie van Social Design voor radicale duurzaamheid te onderzoeken, heb ik deze zomer de summerschool ‘The Wise City’ geïnitieerd en geprogrammeerd in Eindhoven in samenwerking met een klein team van gedreven social designers, als eerste pilot in lerend platform The Wise City. Mijn rol hierbij was de vormgeving van het concept en het inhoudelijke programma met sprekers om zo richting te geven aan wat dit concept kan betekenen voor de toekomst van de stad. Hieruit is nu o.a. mijn deelname aan het team van Landmakers in de Proeftuin Nederland van Morgen (Ministerie I&M, interesse gewekt Minister Schultz) voortgekomen, dat dé nieuwe praktijken voor de duurzame ruimtelijke toekomst van NL toont(jongste lid)

Vanuit welke rol

Zelfstandig ondernemer (ZZP)

Website

https://www.facebook.com/thewisecityeindhoven/