Anne Rademaker

Photo-Anne

Anne Rademaker is 29 jaar oud en Circulaire Economie Consultant

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

In 2020 ben ik als zelfstandig ondernemer gestart om bedrijven te assisteren in de transitie naar een globale circulaire economie. Het effectief verbinden van relevante stakeholders, overheid, industrie, non-profit organisaties en maatschappij staat hierbij centraal. Door het gebruiken van procesanalyses, innovatietechnieken en internationaal ketendenken werk ik dagelijks met veel passie richting een systeemverandering ten gunste van de wereld, onze wereld. Een systeemverandering klinkt voor sommigen groot, wellicht ver weg en/of ook niet hun eigen verantwoordelijkheid. Echter door het inspireren voor en assisteren in het nemen kleine stappen en acties kan een grote impact worden gemaakt. Daarnaast, als mede-oprichting van een non-profit stichting (Live On Nothing) gebaseerd op de principes van een circulaire economie, initieer en help ik mee om globale uitdagingen lokaal vorm te geven.

Doel

- Begeleiden van organisaties om de eerste circulaire stappen te zetten in de vorm van strategie aanpassingen, bewustwordingssessies, procesanalyses, alternatieve verdienmodellen, demo circulaire producten/diensten en gerelateerde advisering.
- Inspireren van studenten van Rijksuniversiteit Groningen omtrent bedrijfsmodellen en innovaties van de toekomst door middel van gastcolleges
- Verbinden van duurzame initiatieven/organisaties met andere bedrijven, investeerders of met juist die expert die benodigd is.
- Adviseren van C-level van internationale organisaties om strategische, financiële, operationele of ‘compliance’ risico's als kans te benutten (‘upside risks’) ten gunste van een globale circulaire economie.
- Samen sparren met gelijkgestemden in verschillende omgevingen (bijv. overheid, industrie, non-profit organisaties en maatschappij) zowel lokaal als internationaal om toekomstige samenwerkingen te stimuleren.
- Het initiëren, coördineren en uitvoeren van acties vanuit de stichting met een focus op hergebruik om afval te voorkomen. Een recent voorbeeld hiervan is de inzameling van spellen om deze via de voedselbanken te distribueren bij de meest arme gezinnen van NL.

Actief bij

Rademaker Consulting

Rol binnen initiatief

Als onafhankelijk adviseur kan ik ‘verbinden’ (zoals in het woordenboek beschreven) letterlijk waarmaken door twee of meer onderdelen (denk aan personen, initiatieven, organisaties, etc.) aan elkaar vast te maken en samen te werken aan lange termijn waardecreatie en daardoor een systeemverandering. Met een proactieve aanpak, een kritisch oog voor detail en kwaliteit en een grote glimlach werk ik dagelijks samen aan mijn persoonlijk passie: De wereld een stukje beter achterlaten dan hoe ik haar aantrof.

Vanuit welke rol

Zelfstandig ondernemer (ZZP)