Anne Manschot

Anne Manschot, Enact.

Anne Manschot is 31 jaar oud en Senior Sustainability Consultant

Thema

Ketenverantwoordelijkheid en eerlijke handel

Initiatief

Als consultant bij Enact houd ik me bezig met duurzaamheid in brede zin, met focus op mensenrechten in het bijzonder. Zo heb ik me o.a. gericht op de evaluatie van werknemersrechten in kledingfabrieken in Ethiopië en Indonesië, de oprichting van een Chain of Custody-raamwerk voor Zweedse gemeenten en mensenrechten due diligence projecten voor retailers. Als het gaat om mensenrechten in onze complexe ketens is er namelijk nog een wereld te winnen. In mijn vrije tijd werk ik dan ook als vrijwiliger bij FNV, en zet me in voor internationale solidariteit tussen vakbonden. Daarnaast heb ik me de afgelopen jaren verder verdiept in het thema social compliance audits.

In 2018 ben ik, naast mijn werk als consultant bij Enact, cum laude afgestudeerd op de Erasmus Universiteit Rotterdam voor de CSR opleiding. Met name mijn paper 'Can a picture say more than a thousand words?' over de effectiviteit van social compliance audits werd erg goed ontvangen. Zie het volledige paper hier: https://www.eur.nl/sites/corporate/files/2018-10/Anne%20Manschot.pdf

Het resultaat van mijn onderzoek is dat audits geen effectief instrument zijn om te meten of mensenrechten in productieketens worden gewaarborgd. Sindsdien heb ik me verder verdiept in de toekomst van audits, en kijk ik naar alternateive methoden om risico's in ketens te managen. De resultaten van mijn onderzoek deel ik via workshops, presentaties en artikelen. Ik werk ook aan een boek over dit onderwerp.

Doel

Mijn onderzoek liet zien dat sociale audits niet voldoen aan de verwachtingen die we van ze hebben. In 2019 en 2020 ben ik dan ook bezig geweest de uitkomsten van mijn onderzoek te delen met anderen, én me middels interviews met initiatieven, bedrijven en andere experts te verdiepen in mogelijke alternatieven . Deze alternatieven wil ik gaan bundelen in een boek, waar ik nu aan werk. Ondertussen heb ik mijn paper en bevindingen van het vervolgonderzoek met anderen gedeeld via artikelen en blogs (o.a. op de website van het Business and Human Rights Resource Center en van de SLCP), maar ook via workshops en presentaties. Dat laatste gebeurde zowel nationaal als internationaal op universiteiten (Erasmus in Rotterdam, maar ook de universiteit van Santa Cruz in Bolivia), door Enact georganiseerde evenementen zoals een drukbezocht Enact breakfast seminar, en bij externe evenementen zoals bij een bijeenkomst van het Food Policy Network, een workshop voor een groep Aziatische business leaders in Zweden, en een Human Rights Due Diligence workshop van FIBS in Finland.

Actief bij

Enact Sustainable Strategies BV

Rol binnen initiatief

Of Einstein het nou zei, of iemand anders, de uitspraak blijft een goede: ‘The definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result.’ We weten al jaren dat we door social compliance audits geen betere werkomstandigheden voor werknemers in productielanden hebben kunnen bewerkstelligen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we anders moeten durven kijken naar het managen van onze ketens. Ik streef ernaar social compliance audits overbodig te maken omdat we op andere, zinvollere manieren risico's in onze ketens weten te beheersen. Ik ben een expert op het onderwerp supply chain management, en als consultant bij Enact kan ik mijn kennis en kunde met meerdere klanten en via verschillende platforms delen.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://www.enact.se