Anne Koudstaal

20170614_120615960_iOS-1

Anne Koudstaal is 30 jaar oud en Bedenker en projectmanager van het project.

Thema

Design technologie en innovatie

Initiatief

Als bedenker van het idee ben ik sinds 2015 volledig vrijgemaakt om het idee en mijn droom werkelijkheid te maken! Hoe krijgen wij de PlasticRoad van idee tot een werkelijk product. Binnen het project ben ik verantwoordelijk voor eigenlijk alle beslissingen en keuzes binnen het project. Denk hierbij aan strategie, ontwikkeling, voortgang, communicatie, voorstellen richting stuurgroep, zoeken naar launching costumers en het aansturen / afstemmen van de werkzaamheden van de projectteams en partners.

De PlasticRoad wordt binnen VolkerWessels, Wavin en Total gezien als zeer veel belovende innovatie die echt een bijdrage kan leveren aan meerdere wereldproblemen. Denk aan klimaatadaptatie, circulair bouwen, het verminderen van het plasticafval probleem en bouwen van wegen met minder CO2 en emmissies. Tot nu toe is het al een zeer leerzaam project voor alle drie de partijen op het gebied van circulair bouwen, innovatieprocessen en hoe we producten kunnen maken die zoveel mogelijk bijdragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit. Hierbij met uiteraard de uitdaging om dit zowel technisch en financieel haalbaar te krijgen. Nog elke dag zijn we hiervan uivertuigd dat dit ons gaat lukken. Dit jaar zal dit ook werkelijkheid worden door twee pilots aan te leggen in de bestaande buitenruimte.

Doel

Binnen het project hebben we al veel bereikt. Zo hebben we het voor elkaar gekregen dat VolkerWessels en KWS Infra concreet aan de slag te gaan met ons idee. We hebben in de tussentijd een consortium gevormd met Wavin en Total. Hebben inmiddels twee opdrachtgevers gevonden waar we werkelijk de PlasticRoad mee gaan aanleggen. En kunnen nu zeer trots medelen dat dit jaar nog twee pilots worden aangelegd binnen het areaal van deze opdrachtgevers.
Wereldwijd krijgt het concept nog elke dag zeer veel aandacht en wordt door velen gezien als voorbeeld project op het gebied van circulair ontwerpen, als multifunctionele innovatie en in het kader van samenwerken met ketenpartners. Het succes waarom er zoveel vraag naar is, is omdat het een uniek product is, en dat het product oplossingen biedt voor meerdere maatschappelijke en wereldproblemen (Plasticafval probleem, Kimaatbestendigheid, wegconstructies voor slappe bodems, herstucturering kabels & leidingen en ciculair bouwen).

Wat ik persoonlijk heb geleerd:
Veel mensen zeggen in het begin dat iets onmogelijk is, laat je hierdoor niet stoppen. Als je werkelijk geloofd in je idee en visie en dit najaagt dan is alles mogelijk!

Actief bij

KWS

Rol binnen initiatief

Gezamenlijk met mijn collega Simon Jorritsma zijn wij de bedenkers van de PlasticRoad. Het concept PlasticRoad is om holle prefab en modulaire wegen te maken van ons plastic afval. Dit houdt in dat de conventionele fundering en de asfaltlagen worden vervangen door een gerecyclede plastic/kunststof constructie die uit één geheel bestaat. Hierdoor ontstaat een lichtgewicht constructie met hierin een holle ruimte die gebruikt kan worden voor onder andere waterberging en de doorvoer van kabels & leidingen. In het gehele ontwerpproces wordt elke beslissing getoetst op de consequenties op circulariteit en duurzaamheid.

Het idee en concept is volledig voortgekomen uit eigen initiatief zonder dat het bedrijf ons dit als opdracht heeft meegeven.

Vanuit welke rol

Ondernemer

Website

https://www.plasticroad.eu/