Anne Koudstaal

Anne_2

Anne Koudstaal is 29 jaar oud en Bedenker en projectleider PlasticRoad

Thema

Design technologie en innovatie

Initiatief

Gezamelijk met mijn collega Simon Jorritsma zijn wij de bedenkers van de PlasticRoad. Het concept PlasticRoad is om holle prefab en modulaire wegen te maken van gerecycled plastic / kunststof. Dit houdt in dat de conventionele fundering en de asfaltlagen worden vervangen door een gerecyclede plastic/kunststof constructie die uit één geheel bestaat. Hierdoor onstaat een lichtgewicht constructie met hierin een holle ruimte die gebruikt kan worden voor onder andere waterberging en de doorvoer van kabels & leidingen.

Het idee en concept is volledig voortgekomen uit eigen initiatief zonder dat het bedrijf ons dit als opdracht heeft meegegeven.

Doel

Het bereikte doel is dat we VolkerWessels en KWS Infra zover hebben gekregen om concreet aan de slag te gaan met ons idee. Op dit moment is er al heel veel (wereldwijde) vraag naar het concept. De verwachting is dat dit in de toekomst alleen maar zal toenemen. Het succes waarom er zoveel vraag naar is, is omdat het een uniek product is, en dat het product oplossingen biedt voor meerdere maatschappelijke en wereldproblemen (Plasticafval probleem, Kimaatbestendigheid, wegconstructies voor slappe bodems, herstucturering kabels & leidingen en ciculair bouwen).

Op dit moment is het zo dat we twee wereldspelers op het gebied van kunststoffen als partners hebben gevonden waarmee we gezamenlijk het concept gaan uitwerken tot een concreet product. Deze partners zijn Wavin en Total. Op dit moment zitten we volop in de ontwikkeling en eind 2017 gaan we de eerste PlasticRoad ergens in Nederland aanleggen.

Actief bij

KWS

Rol binnen initiatief

De bedenker van de PlasticRoad en nu projectmanager en verantwoordelijk voor de voortgang en uitvoering en alle beslissingen binnen het project.

Vanuit welke rol

Ondernemer

Website

https://www.plasticroad.eu