Aniek Moonen

aNIEK moonen

Aniek Moonen is 23 jaar oud en Bestuurslid (Jonge Klimaatbeweging)

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

Sinds begin 2020 ben ik bestuurslid bij de Jonge Klimaatbeweging, de koepelorganisatie die de stem van Nederlandse jongerenorganisaties (en daarmee meer dan 100.000 jongeren) verenigt in het klimaatdebat. Als bestuurslid ben ik verantwoordelijk voor de Jonge Klimaatagenda en het We Are Tomorrow Global Partnership. De Jonge Klimaatagenda is hét duurzame visiedocument voor 2050 van Nederlandse jongeren. Ik bewaak deze visie en zorg er met mijn werkgroep voor dat hij wordt vertaald naar concrete beleidsadviezen. Het We Are Tomorrow Global Partnership (WAT-GP) is een unieke samenwerking tussen jongerenorganisaties uit elf landen, die zich elk inzetten voor ambitieuzer klimaatbeleid en betekenisvolle jongerenparticipatie in hun eigen land.

Naast mijn bestuurstaken bij de Jonge Klimaatbeweging ben ik kartrekker bij de denktank JongerenxNaturalis: een groep van meer dan 60 jongeren en wetenschappers die zich inzet voor meer politieke actie tegen de biodiversiteitscrisis. Als kartrekker schreef ik mee aan het manifest 'Tijd voor biodiversiteit - een leefbare wereld is een kwestie van kiezen' en een beleidsadvies op basis van dit manifest. Ik ben ook lid van de duurzaamheidsraad in Amsterdam en werk als communicatieadviseur bij de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), waar ik me inzet voor de versnelling van de energietransitie in Nederland en de betrokkenheid hierbij van burgers.

Doel

Ik ben verantwoordelijk voor de vertaling van de visie van Nederlandse jongeren voor een duurzame toekomst naar concreet beleidsadvies. Zo leveren mijn werkgroepen belangrijke input aan de formatietafels voor het nieuwe kabinet. Verder was ik initiatiefnemer van de Youth Climate Deals: een alomvattend beleidsadvies vanuit Nederlandse jongeren met dertig concrete plannen voor het nieuwe regeerakkoord. In gesprek met demissionair minister Van 't Wout zorgden we er vervolgens voor dat dit advies goed landde binnen de politiek. Met mijn werkgroep ontwikkelde ik daarnaast vijf sectorspecifieke adviezen over politiek leiderschap, duurzaam woon-werkverkeer na de coronacrisis, groene landbouw, toekomstgericht bouwen en consuminderen. Als kartrekker van de denktank JongerenxNaturalis schreef ik in aanloop naar de verkiezingen het eerste jongerenmanifest voor de biodiversiteit, waarmee we niet alleen de klimaatcrisis, maar ook de biodiversiteitcrisis op de politieke agenda zetten. Via het WAT-GP zorg ik i.s.m. het ministerie van Buitenlandse Zaken voor een belangrijke rol voor jongeren tijdens de COP26 in Glasgow.

Actief bij

Jonge Klimaatbeweging & Nederlandse Vereniging Duurzame Energie

Rol binnen initiatief

Als bestuurslid bij de Jonge Klimaatbeweging ben ik een belangrijke schakel tussen de stem van jongeren en de overheid die het beleid maakt. Zo ga ik het gesprek aan met ministeries, politieke partijen, bedrijven en organisaties om niet alleen klimaatambities te verhogen, maar ook te pleiten voor betekenisvolle jongerenparticipatie. Zowel in Nederland als daarbuiten. Vanuit mijn rol kan ik op belangrijke plekken in de politiek kritische vragen stellen en de status quo uitdagen. Zo pleit ik voor duurzame systeemverandering, waarbij gedragsverandering een zwaarwegende rol speelt, en inclusieve samenwerkingen. Ik geloof dat we alleen door met iédereen samen te werken kunnen werken aan een nieuw, duurzaam Nederland.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://www.jongeklimaatbeweging.nl