Andries Metz

DSCF8063

Andries Metz is 30 jaar oud en Bestuurslid

Thema

Duurzame energie en energiebesparing

Initiatief

Ik ben actief als bestuurslid voor de Amelander Energiecoöperatie, bestuurslid voor het Friese koepel van energiecoöperaties Ús Koöperaasje en bestuurslid voor Energie Samen, de landelijke koepel en belangenvereniging voor energiecoöperaties en energiegemeenschappen.
Naast mijn vrijetijdsbesteding werk ik als consultant bij Ekwadraat dagelijks aan vraagstukken in de energietransitie, warmtetransitie en circulaire economie voor gemeenten en provincies. Vanuit het transitieteam werken we aan verschillende TVW's, WUPs en haalbaarheidsstudies voor bijvoorbeeld aquathermie, zonthermie en warmtenetten.
Tevens fervent moestuinierder :)

Doel

Vanuit AEC: onderdeel van het Duurzaam Ameland-pact waarbij we 10-15 jaar vooroplopen in de energietransitie (systeemintegratie, hogedrukvergisting, slimme oplossingen), verschillende PCR's en zonnedaken
Vanuit Ús Koöperaasje: Een sterke bijdrage aan het Friese RES-bod met koppeling van maatschappelijke organisaties in de samenwerkingsstructuur voor de uitvoering van de RES. Versteviging van de coöperatiebeweging in Friesland en Noord-NL.
Vanuit Energie Samen: Belangenbehartiging en versterking van de coöperatieve sector. Met onze grote achterban zorgen we op landelijke niveau dat lokale energiecoöperaties kunnen bloeien.
Vanuit Ekwadraat: Ondersteuning van verschillende opdrachtgevers in het behalen van hun duurzame ambities.

Actief bij

AEC, Úsko en Energie Samen

Rol binnen initiatief

Ik ben actief als bestuurslid voor de Amelander Energiecoöperatie, bestuurslid voor het Friese koepel van energiecoöperaties Ús Koöperaasje en bestuurslid voor Energie Samen, de landelijke koepel en belangenvereniging voor energiecoöperaties en energiegemeenschappen.

Vanuit welke rol

Young professional