Andreas van Borselen

DSC_6773

Andreas van Borselen is 24 jaar oud en Project engineer

Thema

Duurzame energie en energiebesparing

Initiatief

Als project engineer ben ik bezig met het technisch uitwerken van zonnestroom installaties voor gestapelde bouw door middel van het toepassen van onze eigen zonnestroom verdeler. Veel daken van meergezinswoningen zijn ten onrechte nog onbenut voor zonnepanelen. Dergelijke PV projecten zijn uitdagend, maar absoluut mogelijk! Het ontwerpen van een PV systeem voor gestapelde bouw vraagt specialistische kennis over uiteenlopende zaken. Kennis die ik dagelijks toepas met efficiënte zonnesystemen tot gevolg. Zo zorg ik ervoor dat mensen zonder eigen dak toch kunnen profiteren van zonne-energie.

De ene dag sta ik op een leeg dak om te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor een zonnestroom installatie om iedereen individueel aan te sluiten, daarna ben ik vol op bezig om het systeem uit te werken en vervolgens sta ik weer op het dak om het systeem op te leveren.

Doel

Het laatste jaar heb ik bereikt dat er zo’n 800 woningen zonder eigen dak toch zijn aangesloten op een collectief zonne-energie systeem en kunnen genieten van de groene stroom! Zonder mijn uitgebreide technische analyses en maatwerk systeemontwerpen, zouden er geen of alleen versimpelde, kleinere zonnesysteem zijn op deze gestapelde wooncomplexen. De gebruikers zijn vooral sociale huurders die hiermee geholpen worden in het reduceren van hun energielasten. Iedereen kan aangeven hoeveel zonne-stroom ze willen hebben en is op elk moment aan te passen. De restante stroom wordt verstuurd naar de centrale voorzieningen en anders direct het net in gestuurd en zal dan opgevangen worden door de woningen in de buurt. Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van de groene stroom, opgewekt op daken van appartementencomplexen en flats!

Actief bij

LENS BV

Rol binnen initiatief

Het volledig technisch uitwerken en optimaliseren zodat iedereen een aansluiting krijgt op onze zonne-stroom verdeler op daken van grote appartementen complexen.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://lens-energie.nl