Amber Harms

Amber-Harms

Amber Harms is 29 jaar oud en Creating Shared Value specialist

Thema

Ketenverantwoordelijkheid en eerlijke handel

Initiatief

Amber werkt ruim vier jaar bij haar eerste werkgever Nestlé waar ze is begonnen in het Young Talent Program.

Verantwoordelijkheid nemen om het voedselsysteem te verduurzamen daarvoor is ze op de juiste plek bij het grootste voedingsmiddelenconcern Nestlé. ‘‘Groot betekent schaal en ook de kennis in huis hebben, deze combinatie maakt échte impact mogelijk’’.

Na drie jaar binnen het chocoladeteam gewerkt te hebben als productmanager en Nestlé Cocoa Plan ambassadeur heeft ze sinds eind vorig jaar haar eigen duurzaamheidsfunctie gecreëerd: Creating Shared Value specialist waarin ze nu werkzaam is voor alle productcategorieën van Nestlé Nederland.

Vanuit haar nieuwe rol bevindt ze zich in de juiste positie om met verschillende mensen binnen Nestlé en de waardeketens in contact te zijn om samen te kijken naar de voedselvraagstukken van vandaag en oplossingen van morgen. ‘‘Dat is niet alleen winst-denken, dat is ook sociale en ecologische waarde creatie. Dus niet óf óf, maar én én tegelijkertijd, kortom het creëren van gezamenlijke, gedeelde waarde’’.

Wat Amber het meest waardevol vindt aan haar werk is om vanuit verschillende achtergronden en perspectieven te werken aan een gezamenlijk doel: Het verbeteren van het voedselsysteem. Van binnenuit de verbeteringen op gang helpen én de hele keten daarin te betrekken. Hoe? ‘‘Think business as unusal’’, daardoor zie je meer, leer je meer én doe je meer.’’

Doel

Binnen chocolade heeft Amber een 'permissibility strategie' geschreven voor de categorie. Een aantal voorbeelden van impact die hieruit voortvloeide zijn het 100% duurzaam inkopen van cacao voor het Nederlandse portfolio, het stoppen met het verkopen van ‘kingsizes’, het reduceren van ‘multi-buy’-promoties op 2-packs en het stoppen van verkopen van Paas-, Sint- en Kerstchocoladefiguren die aantrekkelijk zijn voor kinderen, als onderdeel van een streng geen kindermarketing en - communicatiebeleid. Initiatieven die stuk voor stuk een impact hebben op de P&L, maar wel bijdragen aan sociale impact.

Actief bij

Nestlé

Rol binnen initiatief

In februari jl. hebben we bij Nestlé het initiatief genomen om een sessie te organiseren om met de gehele cacaosector te bepalen waar we staan met duurzame cacao, waar onze verbindende kracht zit en hoe we de toekomst zien. Het doel: Tot een gezamenlijke visie en actieplan komen voor nieuwe duurzaamheidsdoelen in Nederland. Tijdens deze bijeenkomst hebben supermarkten, chocoladeverwerkers en -merken en maatschappelijke organisaties en kennisinstituten zich uitgesproken om een nieuw gezamenlijk initiatief vorm te geven om de situatie van cacaoboeren en hun families duurzaam te verbeteren. Met de focus op: Een leefbaar inkomen voor de cacaoboeren, duurzame oplossing voor kinderarbeidsvraagstuk, voorkomen van het verlies van biodiversiteit en ontbossing.

Vanuit welke rol

Young professional