Alokendu Patnaik & Maarten de Graaff

Maarten en Alok

Alokendu Patnaik en Maarten de Graaff is 27 & 31 jaar oud en Co-founders

Thema

Voedsel en landbouw

Initiatief

In juni 2021 is Alokendu Patnaik helaas overleden. Maarten de Graaff zet Agrolooks voort.

Alokendu:
Een jaar geleden ben ik met een vriend van me de start-up Agrolooks begonnen. Agrolooks ontwikkelt een ‘monitoring and evaluation’ tool/app voor boeren, waarmee ze inzicht kunnen krijgen in hun prestaties op het gebied van duurzaamheid (emissies, bodem opbouw, nutrientencycli, eiwit van eigen bodem, etc) en socio-economie (uren werk, winst, etc). Vervolgens geeft de tool meerdere scenario’s met aanbevelingen hoe het bedrijf verbeterd kan worden, gebaseerd op door de gebruiker gestelde doelen.
Om de kringlooplandbouw visie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te realiseren, is het nodig dat de boer inzicht krijgt in huidige prestaties, en zijn holistische veranderingen op bedrijfsniveau noodzakelijk. Daarnaast is het van belang dat de boer heft in eigen hand houdt, of weer terug krijgt. Daarom is juist nu het moment om mijn kennis en vaardigheden in te zetten om deze tool te ontwikkelen, om de boer te helpen de transitie naar een duurzaam en winstgevend systeem te maken.

Maarten:
Ik heb begin 2020 onderzoek gedaan voor het investeringsthema Connected Circularity van Wageningen Universiteit, naar de potentie van een fonds om de transitie richting kringlooplandbouw te versnellen.

Daarna heb ik met een vriend van me Agrolooks opgezet, een startup die een digitale holistische tool voor boeren ontwikkelt. De tool biedt inzicht in vrijwel alle aspecten van een bedrijf (emissies, nutrientencycli, uren werk, winst, etc.) en genereert integrale aanbevelingen hoe het bedrijf verduurzaamd kan worden, gebaseerd op door de gebruiker gestelde doelen. Zo kan het bedrijf verduurzamen en krijgt de boer een beter verdienmodel. De tool kan alle ruim 570 miljoen boeren wereldwijd helpen!
Agrolooks is een van de drie winnaars bij de interprovinciale bedrijven challenge van Living Lab Stikstof, is momenteel semi-finalist van de Philips Innovation Award 2021, en is betrokken bij o.a. Deltaplan Biodiversiteit en de werkgroep die aan de biodiversiteitsmonitor akkerbouw werkt.

Daarnaast was ik deel van het kernteam van Project Food Forest, een werkgroep aan de WUR die zich inzet om voedselbossen in het lesmateriaal van de WUR te krijgen, en om praktijk en theorie beter met elkaar te verbinden om het areaal voedselbos in Nederland te vergroten.

Doel

Alokendu:
Na het opzetten van Agrolooks heb ik op verschillende boerderijen in Nederland gewerkt om de uitdagingen van boeren in de transitie naar een duurzaam systeem beter te begrijpen. Het afgelopen jaar hebben zijn er al een heleboel dingen gebeurt: we hebben onze eerste klanten, zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de interprovinciale bedrijven challenge van Living Lab Stikstof (die we met twee andere bedrijven gewonnen hebben!) en zitten momenteel in de halve finale van de Philips Innovation Award 2021. Daarnaast zijn we onderdeel van de door Boerenverstand en Farmhack NL opgezette werkgroep Deltasprint, die o.a. test hoe de Key Performance Indicators (KPIs) van de biodiversiteitsmonitor akkerbouw van BO Akkerbouw.

Maarten:
Ik heb een MSc Organic Agriculture, gespecialiseerd in Agroecologie. Tijdens mijn afstuderen ben ik voor een project van JDE, een van de grote spelers in de koffie wereld, naar Indonesie geweest om op grote schaal de productie van koffie te verduurzamen.

Na mijn afstuderen heb ik een jaar Warmonderhof (MBO biodynamische landbouw) gedaan, om om meer praktijkkennis en ervaring op te doen.

Ik heb onderzoek gedaan voor St. Heideboerderij, waar we hebben laten zien op welke manier men het meest effectief heide kan beheren om biodiversiteit te stimuleren en tegelijkertijd lokale ketens te ondersteunen.

Ik ben twee jaar voorzitter geweest voor St. Boerengroep, een stichting aan de WUR die al 50 jaar duurzame landbouw ondersteunt door o.a. praktijk en theorie te verbinden. Ik heb o.a. de Farm Experience Internship georganiseerd, en samen met Greenpeace een dialoog met inheemse leiders uit Brazilie. Daarnaast heb ik Project Food Forest opgericht.

Ik heb onderzoek gedaan naar de energie- en landbouwtransitie voor het toneelstuk ‘Kringlopen’, wat afgelopen jaar meerdere keren is opgevoerd en staat gepland voor na de versoepeling van de Corona maatregelen.

Actief bij

Agrolooks BV

Rol binnen initiatief

The transitie van intensieve landbouw richting een circulair systeem heeft me gemotiveerd om mijn reis met Agrolooks te beginnen. Het initiatief om samen met een vriend Agrolooks op te zetten is een grote stap geweest in mijn ambitie om boeren te helpen in het co-creëren van een duurzaam landbouw systeem.
Ik zet mijn kennis op het gebied van modelleren en simuleren en vaardigheden op het gebied van landbouw systemen/bedrijven ontwerpen en analyseren, die ik vergaard heb op Wageningen Universiteit, in om daadwerkelijk veranderingen in de praktijk teweeg te brengen. Sinds 2017 heb ik al meerdere bedrijven, in Nederland en daarbuiten, herontworpen en geoptimaliseerd.
Dus nu is het moment om deze kennis en vaardigheden toe te passen op de praktijk voor duurzame Nederlandse landbouwsystemen

Vanuit welke rol

Ondernemer

Website

http://agrolooks.nl/