Alexander van der Vooren

SER-personeel-2016-Alexander-van-der-Vooren-7

Alexander van der Vooren is 32 jaar oud en Beleidsmedewerker

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

Alexander is beleidsmedewerker bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Bij de SER is hij secretaris van diverse commissies en werkgroepen die streven naar duurzame groei, zoals de SER-commissie duurzame ontwikkeling, de borgingscommissie van het Energieakkoord en het te sluiten klimaatakkoord. Het afgelopen jaar heeft hij zich ingezet voor adviezen over circulaire economie, cascadering biomassa, missie-gedreven innovatiebeleid voor energie- en klimaatambities, en het wetsvoorstel over ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven. Daarnaast is Alexander lid van de Raad van Toezicht van Springtij.

Doel

Alexander zet zich al jaren in voor duurzame ontwikkeling. In 2014 promoveerde hij aan het Copernicus of Sustainable Developement (Universiteit Utrecht). De titel van zijn proefschrift is " Accelerating technological change. Towards a more sustainable transport system." Vervolgens heeft hij als beleidsonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving een reeks rapporten gepubliceerd over beleid voor stimuleren van groene innovaties, zoals "de vallei des doods voor eco-innovatie", "het belang van een thuismarkt voor de export van eco-innovatie" en "Eco-innovatie in gevestigde productieketens". Sinds 2016 is hij beleidsmedewerker bij de Sociaal Economische Raad (SER). Zie activiteiten

Actief bij

Sociaal-Economische Raad

Rol binnen initiatief

Zie activiteiten

Vanuit welke rol

Young professional