Wouter de Buck

2a69060

Wouter de Buck is 30 jaar oud en Coördinator

Thema

Duurzame consumptie en productie

Initiatief

Fosfaat is van levensbelang voor al het leven op aarde. We zijn deze schaarse grondstof helaas snel aan het opmaken, en er is geen enkel alternatief. Daarom moeten we alles op alles zetten om fosfaat te recyclen uit 'afval' en het duurzamer te gebruiken.
Ik coördineer het Nutrient Platform, een actie-gericht netwerk dat fosfaatrecycling in de praktijk brengt en op de nationale en internationale agenda zet. Het bestaat uit 35 bedrijven, kennisinstellingen en twee ministeries die fosfaat terugwinnen uit afvalstromen, herwonnen fosfaat terugbrengen in de kringloop en belemmeringen in wet- en regelgeving wegnemen. Door herwonnen fosfaat mainstream te maken versnellen we de transitie richting duurzaam fosfaatgebruik.

Doel

De afgelopen jaren heb ik - samen met de leden van het Nutrient Platform - fosfaat op de nationale en internationale agenda gezet. Twee Europese conferenties, een internationale media campagne en de opzet van een Europees fosfaatplatform (European Sustainable Phosphorus Platform) hebben sterk bijgedragen aan draagvlak voor de veranderingen die nodig zijn voor duurzaam fosfaaatgebruik.

In december heb ik met een delegatie van het Nutrient Platform een gesprek gevoerd met 5 Tweede Kamerleden over het belang van fosfaatrecycling. De dag erna zijn er 4 moties ingediend - en zijn inmiddels ook daadwerkelijk aangenomen - die een belangrijke versnelling geven aan de fosfaat transitie. Het dwingt namelijk om de afvalstatus van herwonnen fosfaten te herzien en de kwaliteit van de producten voorop te stellen in plaats van de herkomst. De boodschap is dat het niet uit mag maken waar fosfaat vandaan komt - uit afvalwater, dierlijke mest, GFT en andere stromen - zolang het hoogwaardig en veilig kan worden gebruikt.

Actief bij

Nutrient Platform

Rol binnen initiatief

Ik heb het Nutrient Platform geholpen verder uit te breiden, het momentum te behouden en te positioneren in Europa.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://www.nutrientplatform.org