Ties Mouwen

3netherlands_ties_IMG_5337

Ties Mouwen is 25 jaar oud en Projectgroep lid

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

Samen met een aantal andere gepassioneerde jongeren en (jongeren)organisaties (JMA, Morgen, NJR, Groene Generatie) werken we aan een (ondersteunende) kennisinfrastructuur voor duurzaamheid in het onderwijs. Onze missie is het realiseren van een ondersteuningskader om daar waar vraag is de implementatie van duurzaam onderwijs te ondersteunen.

Doel

Ons doel is een in duurzaamheid geschoolde beroepsbevolking. Onze missie is het realiseren van een ondersteuningskader om daar waar vraag is de implementatie van duurzaam onderwijs te ondersteunen. In 2014 hebben we ten behoeve van ons doel een verdrag gesloten tussen jongeren (40+ organisaties) en een TK meerderheid. Dit heeft geleid tot een motie en onderzoek. Dit onderzoek geldt sindsdien als onderbouwing van ons doel. Sinds de (teleurstellende) beleidsreactie op het onderzoek zetten wij ons in om de aanbeveling uit het onderzoek, een kennisinfrastructuur, te realiseren. De motie Thieme (voorgesteld op 10/2/16) vraagt n.a.v. het onderzoek expliciet om een adequate kennisinfrastructuur voor Duurzaam Onderwijs. Op 31/3 zal er een ronde tafel plaats vinden in de TK waar verschillende experts en ervaringsdeskundigen aan het woord zullen komen over Duurzaam Onderwijs. Wij hebben een concreet plan uitgewerkt hoe dergelijke kennisinfrastructuur vorm gegeven kan worden. Dit zullen we ook op 31/3 aan de TK presenteren.

Actief bij

ik werk op persoonlijke titel

Rol binnen initiatief

Inspanningen die hebben geleid tot de hier boven geschreven resultaten zijn in 2011 begonnen. Ik ben in 2013 aangehaakt. Rond die tijd traden ook enkele anderen toe tot het team waardoor het project sindsdien een vlucht heeft genomen. De meeste leden zijn lid via een bestuursfunctie die ze bekleden. Zo ook was ik jongerenvertegenwoordiger naar de VN op het moment dat ik tot de groep toetrad. Ik ben echter op persoonlijke titel betrokken gebleven sinds mijn mandaat is verstreken. Hierdoor wordt de stabiliteit en continuïteit van het project gewaarborgd.

http://groenegeneratie.nl/actueel/52-anderhalf-jaar-na-het-verdrag

Vanuit welke rol

Student

Website

http://verdrag.groenegeneratie.nl/