Thomas Dekker

rabobank_dekkertj_LThumb

Thomas Dekker is 28 jaar oud en Senior programmamanager Duurzaam Wonen & Bouwen

Thema

Duurzame energie en energiebesparing

Initiatief

Als stagiaire ben ik bij de Rabobank binnen gekomen en zag ik dat de grootste hypotheekbank nog weinig deed met energiebesparing in de woningmarkt. Tijdens mijn stage heb ik daarom het programma Duurzaam Wonen gemaakt, om daar verandering in te brengen.

Met Duurzaam Wonen heb ik voor ogen om energiebesparing te integreren in de dienstverlening van de bank, dit bestaat uit 4 pijlers:
1. Klanten en eigen medewerkers informeren via de website en intranet over de mogelijkheden, voordelen en financierbaarheid van energiebesparende maatregelen in je woning.
2. Organiseren van Slim Verbouwen events waarbij we de vraag van consumenten om hun woning te verduurzamen verbinden met het aanbod van onze zakelijke klanten. Dit gebeurt op een laagdrempelige informatiemarkt.
3. Het opleiden van financieel adviseurs, zij moeten in een hypotheekgesprek het onderwerp met de klant gaan bespreken.
4. Opzetten/ontwikkelen van financieringsmogelijkheden van energiebesparende maatregelen, zoals nieuwe producten maar ook alternatieve financieringsmogelijkheden.

Daarnaast ben ik actief betrokken bij de stroomversnelling, neem ik deel aan de taskforce financieren nulopdemeter en neem ik deel aan de stuurgroep woningwaarde voor energiebesparende maatregelen. Ook ben ik een pilot aan het opzetten met Bleeve om onze klanten actief naar Bleeve door te verwijzen, zodat we klanten kunnen ontzorgen en actief energiebesparing onder de aandacht kunnen brengen.

Doel

Ik ben klein begonnen, maar door het succes met veel enthousiasme te delen ben ik nu op het punt dat ik op strategisch niveau invloed heb. Mijn doel is dan ook om duurzaam wonen nog beter te integreren in de gehele dienstverlening. Met resultaat:
1. Eigen medewerkers zijn bewust van de financieringsmogelijkheden voor energiebesparende maatregelen, via intranet zijn er kenniskaarten, rekenvoorbeelden en beleidsrichtlijnen geplaatst.
2. Er zijn inmiddels al 36 Slim Verbouwen events georganiseerd, met gemiddeld 150 bezoekers en 20 ondernemers per event. Dit is direct een springplank voor een lokale bank om met het onderwerp aan de slag te gaan.
3. Er worden workshops gegeven voor financieel adviseurs, er komt een verdiepingstraining aan en in 2017 wordt het onderwerp opgenomen in de permanente educatie voor alle financieel adviseurs.
4. Vanaf het begin heb ik me ingezet voor een speciale hypotheek voor energiezuinige woningen, waarbij klanten een fikse rentekorting krijgen. Deze zomer wordt het gelanceerd.

Daarnaast ben ik trots dat ik me in korte tijd heb kunnen ontwikkelen tot de financieringsspecialist van energiebesparende maatregelen en Nulopdemeter renovaties.

Actief bij

Rabobank afdeling duurzaamheid

Rol binnen initiatief

Ik heb dit programma zelf opgestart binnen de Rabobank en doorontwikkeld. Ik zie dat de gehele organisatie steeds meer hierin meegaat. Ik probeer dan ook eigen medewerkers en externe partijen met veel enthousiasme en vakkundige kennis te overtuigen van de nut en noodzaak van energiebesparende maatregelen.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://www.rabobank.nl/particulieren/hypotheek/huis-verbouwen/duurzaam-verbouwen/