Suzy Rebisz

prof

Suzy Rebisz is 21 jaar oud en Coordinator FossilFree Wageningen

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

In 2013 begon ik met de FossilFree Wageningen campagne, erop gericht dat Wageningen University zich zou aansluiten bij meer dan 500 organisaties wereldwijd die ‘fossielvrij’ willen worden. Met heel veel plezier en motivatie streef ik naar de (doorlopende)groei van de klimaatbeweging via het uitvoeren van deze campagne.

Doel

Ons doel is om de Universiteit en iedereen die daarmee verbonden is om zo bewust mogelijk van te zijn van de haalbaarheid van een fossielvrije samenleving. Praktisch betekent dit om zo min mogelijk een financiële bijdrage te leveren aan de fossiele industrie. Dit is ook bekend als “The Divestment Campaign”; desinvesteren uit de fossiele industrie. In plaats daarvan wordt er op aangestuurd voor meer steun te krijgen voor het opwekken en gebruik van hernieuwbare energie.

Actief bij

FossielVrijNL

Rol binnen initiatief

Ik vind het belangrijk op connecties te maken. Mijn bijdrage is om mensen samen te brengen zodat wij met elkaar een positieve verandering kunnen teweegbrengen. Als coördinator organiseer ik wanneer, wie en deels ook hoe wij dingen gaan aanpakken. Mijn taken zijn vaak dat als een facilitator en vaak ook interne en externe communicatie persoon optreed. We hebben vele films en discussie avonden georganiseerd en zijn nog steeds bezig met het streven naar een intentieverklaring van fossielvrijheid van onze Universiteit. Momenteel zijn onze werkgroepen daaraan bezig, die grotendeels uit gemotiveerde studenten bestaan en alles vrijwillig doen.

Vanuit welke rol

Student