Seren Dalkiran

10383106_10152492191684273_4019759418160142036_n

Seren Dalkiran is 29 jaar oud en Seren Dalkiran is 29 jaar oud en originator en Co-founder Synergized Earth Network (SEN) & Initiator MillennialMotion: The Next Generation of Leadership

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

Ik ben een ‘lifelonglearner’ en actief op vele gebieden om continu een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan maatschappelijke vraagstukken waarmee we kampen in de 21ste eeuw. Mijn focus ligt op het overbruggen van theorie en praktijk en wetenschap en maatschappij in mijn zoektocht naar een vorm van leiderschap die het genereren van mogelijke oplossingen voor mondiale vraagstukken waarmee we wereldwijd kampen mogelijk maakt. In dit kader heb ik een cross-continentaal promotie-onderzoeksprogramma gecreëerd aan de University of Notre Dame Australia, Universiteit Utrecht en Varna University of Management in Sofia naast verschillende stakeholders aan boord zoals eminente wetenschapper Professor Geert Hofstede, TNS-NIPO, Synergized Earth Network (SEN) en de steun van vele ‘youth leadership networks’ wereldwijd. Deze wetenschappelijke studie gaat over ‘Millennial Leadership’ wereldwijd en is pionierend vanuit verschillende perspectieven. Mijn onderzoek betreft een opkomende generatie jonge en bewuste leiders in de Millennial Generatie en ik heb hierbij de focus gelegd op de waarden-orientaties, wereldbeelden en leiderschapsstijlen van deze generatie binnen het kader van sociale en duurzame veranderingsprocessen. Dit werk is gelanceerd tijdens ‘MillennialMotion: The Next Generation of Leadership’ wat ik heb geïnitieerd samen met een aantal partners in Den Haag, de internationale stad van vrede & recht. Hiermee is een platform voor Millennial leiderschap in het leven geroepen door de ‘MillennialTalks’ te introduceren waarbij leiders, change agents, social entrepreneurs en young professionals concrete oplossingen genereren in verschillende impact areas (zoals ‘business, public policy, civil society, education, technology & grassroots leadership’). Om tevens te bouwen op bestaande kennis, ervaring en expertise van de oudere generaties heeft MillennialTalks een intergenerationeel dialoog en multi-stakeholder benadering. Het stimuleren van intergenerationele begrip en samenwerking is leidend in deze benadering. Als de originator en co-founder van Synergized Earth Network (SEN) heb ik SEN zodanig ontwikkeld dat er continue wordt gestreefd om gegenereerde kennis toe te passen in de praktijk. SEN is een waarden-gedreven wereldwijd netwerk dat leiders door generaties heen samenbrengt om duurzame, representatieve en innovatieve oplossingen te genereren voor mondiale vraagstukken binnen het kader van de sociale, economische en ecologische uitdagingen waar we wereldwijd mee kampen en een impact heeft op onze toekomst. Duurzame ontwikkeling staat hierbij centraal waarbij de solution-based think tank van SEN is ontwikkeld om vooral lokale oplossingen voor sociale veranderingsprocessen en duurzame ontwikkelingsvraagstukken tot stand te brengen. Binnen dit kader heb ik ook een waarden-gedreven leiderschapscurriculum training en pedagogie ontwikkelt en organiseer ik samen met anderen summits en retreats op het gebied van waarden-gedreven leiderschap.

Doel

Als rode draad in mijn werk en activiteiten streef ik ernaar om een wezenlijk verschil te kunnen maken dat ten goede komt van een vreedzame, rechtvaardige en duurzame wereld. Hierin is het van belang dat mensen kunnen blijven werken aan het ontwikkelen en cultiveren van hun persoonlijk leiderschap en talenten. Het creëren van een zogeheten ‘conducive environment for lifelong’ die zowel professioneel als persoonlijk toepasbaar is bevorderend hierbij. Het cultiveren van waarden-gedreven leiderschap en het verwezenlijken van ieders unieke potentie aan kwaliteiten en talenten staat daarbij centraal. Ik geloof dat elk individu een unieke potentie in zich draagt en dat we ervoor kunnen kiezen om te committeren en ons dagelijks blijven ontwikkelen hierin. Iedereen doet dat op zijn of haar eigen unieke wijze, bereik en vermogen. Dit streven blijf ik stimuleren door bewustwordingsprocessen op gang te brengen en te focussen op het samenbrengen van leiders en change agents door verschillende generaties heen. Met Synergized Earth Network (SEN) werken we toe naar dit streven vanuit de visie en waarden-gedreven leiderschapsbenadering van SEN en het opbouwen van ervaring hiermee. Vanuit verschillende perspectieven waaronder een duurzaamheidsgedachte vind ik het van belang om te blijven bouwen op wat er bestaat en al is opgebouwd door de generaties voor ons, zoals de diverse rijkdom aan kennis, wijsheid, expertise en ervaringen die beschikbaar is in de wereld. Vervolgens kunnen we dat als een opkomende generatie duurzame leiders vanuit onze eigen visies, kennis en expertise inzetten en cultiveren naar de behoeftes en uitdagingen waarmee we als generatie kampen. In dit proces definieren we ons eigen verhaal als een nieuwe generatie. Dit kunnen we niet alleen. Met deze reden is intergenerationele samenwerking op gelijkwaardige voet en wederkerige mentorschap stimuleren en faciliteren van belang. Ik zie vooral kansen voor het bewerkstelligen van tijdige en duurzame verandering door zoveel mogelijk bestaande initiatieven die zich richten op sociale en duurzame verandering met elkaar in verbinding te brengen en samenwerkingen te bewerkstelligen met behoud van ieders unieke bijdrage op zowel lokaal, nationaal, regionaal en wereldwijd gebied. Voor mij is daarbij het slaan van een brug tussen theorie en praktijk en wetenschap en maatschappij van belang om evidence-based te werk te gaan en samenwerkingen te stimuleren die niet alleen intergenerationeel maar ook cross-sectoraal zijn.

Actief bij

Synergized Earth Network (SEN) & MillennialMotion: The Next Generation of Leadership

Rol binnen initiatief

Als originator en co-founder van Synergized Earth Network (SEN) heb ik samen met co-founder Willeke Wenno Synergized Earth Network (SEN) opgezet. Ik heb de visie, strategie en hoofdcontouren voor de plannen en activiteiten van het netwerk ontwikkeld, waarbij ik hoofdverantwoordelijke ben voor de inhoudsontwikkeling vanuit mijn praktijkervaringen en vele 'youth leadership networks' wereldwijd. Daarnaast heb ik de SEN leiderschapstraining, curriculum, pedagogie en de toolkits voor SEN ontwikkeld en ben verantwoordelijk voor de ontwikkeling en verdere uitbreiding van het netwerk. Mijn deelname in de afgelopen jaren aan ‘Global Leadership Programs’ in 27 landen verspreid over 6 continenten heeft hieraan bijgedragen. Als ambassadeur binnen verschillende youth leadership netwerken wereldwijd en organisator heb ik op deze wijze duizenden jonge leiders in meer dan 140 landen persoonlijk ontmoet. Hiermee heb ik de SEN database voor mijn wetenschappelijke studie kunnen ontwikkelen en inzetten vanuit een evidence-based perspectief en het platform ‘MillennialMotion: The Next Generation of Leadership’ in het leven geroepen.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

www.synergizedearthnetwork.org
www.millennialmotion.net