Sanne Coenen

DSC9370-Sanne-Coenen

Sanne Coenen is 25 jaar oud en Finance trainee

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

Integrated reporting wint op steeds meer plaatsen terrein. Afgelopen jaar heb ik binnen NS stappen gezet met de maatschappelijke impact analyse: een rapportage waarin transparantie wordt gegeven over de maatschappelijke kosten en baten die het bedrijf heeft. Waarom is dat belangrijk? Om de genoemde transparantie te bieden, maar ook om investeringsbeslissingen niet alleen te baseren op financiële onderbouwingen, maar ook op de maatschappelijke baten en kosten die een investering met zich mee brengt. Elke euro kan maar één keer uitgegeven worden en de vraag is dan ook: hoe kunnen we deze euro het beste uitgeven zodat de reiziger en Nederland hier de meeste baten bij hebben? Hierbij worden onder andere factoren als: emissies, afval, landgebruik, watergebruik, reistijd, reiscomfort en veiligheid meegenomen. Voorbeeld: is Nederland/de reiziger er meer bij gebaat om op een druk traject een intercity een extra stop te laten maken, of om ander materieel in te zetten?

Doel

Dit jaar heb ik ervoor gezorgd dat NS die berekeningen zelfstandig kan uitvoeren, het basis model waar investeringsbeslissingen op gebaseerd kunnen worden staat! De benodigde informatie wordt vanuit de gehele organisatie gehaald en door het belang van de bekeringen te benadrukken werken collega's mee. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet om de berekeningen ook daadwerkelijk in de processen van de organisatie te borgen. Door een praktische case te gebruiken waar het bedrijf zich in herkent, moet de rekenmethode voor iedereen te gebruiken zijn. Daarbij is het in eerste instantie belangrijk dat men kennis neemt van deze methode: wat nog niet meevalt in een organisatie van deze grootte.
Het doel: zowel bij grote beslissingen die in de top worden gemaakt als de dagelijkse beslissingen, wordt de impact op de maatschappij als een belangrijke component meegenomen binnen NS. Daarnaast zou deze vorm van besluitvorming de standaard moeten worden in het gehele bedrijfsleven waarbij NS het goede voorbeeld geeft, een betere wereld begint namelijk bij jezelf.

Actief bij

NS

Rol binnen initiatief

Nadat een grote consultant de berekening over het jaar 2014 had opgezet, heb ik de maatschappelijke impactanalyse verder uitgebouwd en de bekendheid ervan binnen NS vergroot. Waar het eerst nog een statische berekening was, is het nu gaat leven door middel van een casus. Door mijn financiële achtergrond merk ik dat ook collega's die niet direct gelinkt zijn aan duurzaamheid overtuigd raken van het concept. Voor de komende tijd wil ik dit proces verder vorm geven door zowel binnen als buiten NS meer bekendheid te geven aan de methodiek en handvatten te bieden over hoe het de gebruiken. Hoe meer er met een bredere blik naar beslissingen wordt gekeken hoe beter we daar met zijn allen van worden.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://www.nsjaarverslag.nl/jaarverslag-2014/onimpaomiliemaatschap/introductie8/a1434_Onze-impact-op-milieu-en-maatschappij