Raoul Santibanez en Roy Langedijk

IMG_2601

Raoul en Roy Santibanez en Langedijk is 26 jaar oud en Oprichters en eigenaren

Thema

Duurzame energie en energiebesparing

Initiatief

Vanuit een afstudeeronderzoek is het bedrijf Duurzaam Bouwloket door Raoul Santibanez en Roy Langedijk opgericht. De landelijke doelstelling en opgave voor het verduurzamen van de Nederlandse woningvoorraad ligt hoog. In het verleden is er door de overheid veel tijd en energie gestopt in het verduurzamen hiervan. Echter, de gemiddelde bewoner is zich nog steeds niet bewust van het besparingspotentieel in huis. Dat is zonde want er liggen veel kansen om comfort in huis te verbeteren, kwaliteit (waarde) van de woning te verbeteren en de maandelijkse energielasten te verlagen. Hier zagen Raoul en Roy kansen.
Er is online veel informatie te vinden over duurzaam (ver)bouwen, energie besparen en energie opwekken. Veel informatie is helaas versnipperd aanwezig, gekleurd (niet onafhankelijk) of onvolledig of zelfs onjuist. Gevolg hiervan is dat voor veel bewoners het lastig is om keuzes te maken door de vele en verschillende en vaak tegensprekende verhalen en informatie.
Dat moet anders kunnen vonden zij, dus startten zij met de bouw van een onafhankelijk informatieplatform voor woningeigenaren waarbij de bewoner centraal staat.
Duurzaam Bouwloket is een onafhankelijk energieloket dat door gemeenten wordt ingezet om inwoners te informeren, adviseren en te stimuleren om hun woning te verduurzamen. Bij het loket kunnen inwoners terecht voor al hun vragen over duurzaam (ver)bouwen, energie besparen en energie opwekken.

Doel

Het Duurzaam Bouwloket is in zeer korte tijd uitgegroeid tot het grootste energieloket van Nederland. Inmiddels maken ruim 110 gemeenten in Nederland gebruik van het loket om inwoners te informeren, adviseren en te stimuleren om hun woning te verduurzamen. Naast dat er de afgelopen jaren reeds tienduizenden woningeigenaren op een laagdrempelige manier zijn geholpen is er door het loket ook voor miljoenen euro's (aantoonbaar) voor spin-off gezorgd voor lokale economie en werkgelegenheid. Inmiddels is het Duurzaam Bouwloket bezig met uitbreiding van het loket naar het buitenland.

Actief bij

Duurzaam Bouwloket B.V.

Rol binnen initiatief

Oprichters en eigenaren Duurzaam Bouwloket.

Vanuit welke rol

Ondernemer (meer dan een persoon in onderneming)

Website

https://www.duurzaambouwloket.nl