Ozkan Larcin

Ozkan-picture-2

Ozkan Larcin is 26 jaar oud en Enige docent

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

Ik geef filosofie lessen aan hoogbegaafde leerlingen (groep 4-8) op basisschool de Vogelenzang in Spijkenisse. In deze filosofielessen leg ik ook de nadruk op de relatie tussen mens en de wereld. Dit doe ik dan op verschillende manieren: ethisch, epistemologisch of gewoonweg analytisch/ logisch. Duurzaamheid voor mij is niet slechts circulaire economie of genoeg grondstoffen voor mensen in de toekomst. Nee, duurzaamheid betekent meer. Duurzaamheid betekent eerlijkheid tussen en voor alle mensen, wat betekent dat het leven voor iedereen duurzamer wordt. Naast dit betekent duurzaamheid voor mij ook dat het kritisch nadenken wordt gestimuleerd en geïnternaliseerd als manier van kijken naar onze hedendaagse wereld waarin schaarste van grondstoffen, verdeling van rijkdom en mogelijkheden, en de consumptie van technologie en technologische systemen onderwerpen vormen die kritisch, filosofisch benaderd kunnen worden.

Doel

Ik hoop dat ik mijn leerlingen een kritische blik kan aanleren en deze vervolgens te gebruiken om naar de wereld om hen heen te kijken. Toegespitst op de lessen over duurzaamheid: Ik hoop dat ze kritische vragen stellen aan hun ouders over het eten dat ze eten, over de noodzaak om de auto te gebruiken, over de vraag of dieren wel iets te zeggen hebben, et cetera.

Wat ik tot nu toe bereikt heb is enthousiaste leerlingen die mij vertellen dat hun ouders eigenlijk niet weten waarom ze niet duurzaam omgaan met de wereld. Dit is volgens mij de kern: Duurzaamheid overbrengen op mensen die hier niet mee bezig zijn en/of niet gemotiveerd zijn duurzaam te handelen.

Actief bij

OBS de Vogelenzang

Rol binnen initiatief

Het lesprogramma heb ik zelf bedacht en voer ik zelf uit.

Vanuit welke rol

Student