Nick Veldwijk

Nick-2

Nick Veldwijk is 29 jaar oud en Co-creator

Thema

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Initiatief

Er zijn 2 trajecten/beweging waar Nick sociale impact heeft gerealiseerd:

1: Sinds 2013 is Nick Veldwijk bestuurslid bij "the Borrel of the Pyramid", een netwerkorganisatie voor young professionals die werkzaam zijn of interesse hebben in sociaal ondernemerschap in the Bottom of the Pyramid (BoP). De BoP is de grootste bevolkingsgroep met een relatief lage sociaal economische status in ontwikkelingslanden en opkomende markten. Deze potentiële markt is vaak onderbiedend en heeft specifieke behoefte aan diensten en middelen. Met de Borrel of the Pyramid borrelen en brainstormen deze professionals met ondernemers (die een case presenteren in hun huidige werk) over hoe deze markt nog beter bereikt kan worden en hoe we meer social impact via marktwerking kunnen bewerkstelligen. De kracht van de borrel is dat er op informele wijze vanuit verschillende perspectieven oplossingen worden aangedragen. Bezoekers zijn social entrepreneurs, NGOs, social investors, intrapreneurs binnen banken, de private sector en studenten.

2: Nick Veldwijk is de afgelopen 2 jaar bezig geweest hoe zowel lokale als Nederlandse ontwikkelingsorganisaties nieuwe financieringsstromen voor social impact kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld door een eigen social enterprise-tak op te zetten, consultancy diensten of producten aan te bieden.

Doel

1: Het doel is om kennis en expertise vanuit verschillende invalshoeken te bundelen en mensen te enthousiasmeren voor sociaal ondernemerschap in de BoP. Afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 5 borrels georganiseerd waar er gemiddeld 30 participanten hebben bijgedragen aan bijvoorbeeld een betere marketingstrategie voor drinkwaterfilters in ruraal Malawi. Ook zijn start-ups geholpen met hun nieuwe organisatiestructuur. Het "Borrelnetwerk" is inmiddels gegroeid naar meer dan 250 leden.

2: Door dit initiatief wordt de discussie opgestart en wordt getracht meer draagvlak te creëren om duurzame sociale impact te genereren en minder afhankelijk te zijn van (externe) overheidsfinanciering. Nick heeft hier verschillende workshops gehouden over sociaal ondernemerschap, een business plan ontwikkeld om inkomen te genereren en een traject heeft geschreven over welke genomen moeten worden om deze financieringsstromen werkelijkheid te laten worden.

Actief bij

Borrel of the Pyramid

Rol binnen initiatief

Binnen "de Borrel" is Nick verantwoordelijk voor het vinden van nieuwe ondernemers, het identificeren van het vraagstuk gelinkt aan opportunities binnen de BoP, het bijeenbrengen van nieuwe en bestaande (publieke en private) partnerschappen.

Zoals eerder gezegd heeft Nick in verschillende landen (Nepal, Bangladesh, Indonesie) meerdere workshops gehouden over sociaal ondernemerschap en hebben lokale NGOs hier een aantal ideeen kunnen uitwerken. Binnen Nederlandse NGOs heeft Nick het traject over financieringsstromen gestart en is er door verschillende werkvormen begrip draagvlak gecreëerd.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://www.borrelofthepyramid.org