Max van Deursen

MaxvanDeursen

Max van Deursen is 20 jaar oud en Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling naar de Verenigde Naties

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

2015 begon voor mij in India waar ik werkte in een Environmental education project, binnen deze functie reisde ik van school naar school om lessen op het gebied van duurzaamheid te geven en leerlingen enthousiast te maken om aan de slag te gaan met duurzaamheid. Sinds oktober 2015 ben ik de nieuwe jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling naar de VN. Meteen vol aan de bak met de COP21 in Parijs. Nederlandse jongeren hebben al jaren alles op alles gezet om super belangrijke noties zoals intergenerational equity en climate change education in het klimaatakkoord te krijgen, Soscha en ik hebben in Parijs overal waar mogelijk de juiste kant in geduwd om dit het akkoord in te krijgen. Naast onderhandelaars spreken hebben we ook het Nederlands paviljoen voor een middag omgetoverd tot het jongeren paviljoen en met deze jongeren skype ik nu nog regelmatig om alvast plannen te maken voor de volgende klimaattop en elkaar te inspireren met projecten die we lokaal doen. Via vlogs en blogs hebben we de Nederlandse jongeren een unieke inkijk in de wereld van de VN kunnen geven. (Jeugdjournaal heeft er zelfs nog een item over gemaakt). Voorafgaand aan de klimaattop is er een jonge klimaattop in Utrecht georganiseerd en hebben we samen met heel veel jongeren organisaties een klimaatmanifest geschreven waarvoor we in Parijs Rutte getackeld hebben om deze te overhandigen. Na Parijs hebben we vanuit het klimaatmanifest de Jonge Klimaatbeweging opgericht.

Doel

Het gelukt om zowel 'climate change education' (Artikel 12 ) als 'intergenerational equity' (pre-ambule) in de paris agreement te krijgen. De jongeren middag in Nederlands paviljoen beviel zo goed dat we nu willen dat er tijdens elke klimaattop een permanent jongeren paviljoen is, hiervoor hebben we intussen al een officiele submissie ingediend. De jonge klimaatbeweging gaat op allerlei fronten in gesprek (Klimaatadviseur van Rutte, energie akkoord dialoog, beleidsmakers IenM maar ook jongeren consultaties en masterclasses ect.)
Met de punt naar voren ga ik me nu richten op de HLPF in NY waar zal worden gepraat over de SDG's. Samen met de jongerenvertegenwoordigers Unesco en Avvn starten we samen een SDG project waarbij we samen met onze werkgroepen gastlessen door het hele land gaan geven om jongeren enthousiast maken om te DOEN. We gaan tijdens gastlessen brainstormen over wat jongeren zelf kunnen doen/opzetten en vervolgens ondersteunen om dit ook echt te realiseren. De uitkomsten ga ik presenteren in NY, met als doel landen te laten zien dat jongeren meehelpen met het behalen van de SDG's en dat landen hier een voorbeeld aan mogen nemen!

Actief bij

NJR

Rol binnen initiatief

In Parijs heb ik meegewerkt aan het in de tekst brengen van de cruciale begrippen 'intergenerational equity' en 'climate change education', deze staan nu definitief in het akkoord. Hier heb ik ook het Nederlands paviljoen omgetoverd tot een jongerenpaviljoen, meegewerkt aan een levensgrote carbon bubble voor demonstraties en alles wat er gebeurde doorgespeeld naar de Nederlandse jongeren via vlogs en het jeugdjournaal. Uit het klimaatmanifest dat ik en mijn collega hebben overhandigd aan Rutte is de jonge klimaatbeweging ontstaan die de overheid zal blijven vragen om actie. Met de punt naar voren start ik aan een SDG project wat jongeren hier aan de slag zet en daarmee diplomaten inspireert bij de VN in New York.

Vanuit welke rol

Student

Website

http://www.jongerenvertegenwoordigers.nl/