Martijn van den Heuvel

Photo-on-06-04-15-at-09.59

Martijn van den Heuvel is 24 jaar oud en Innovator, ontwerper, manager en ondernemer

Thema

Sociale innovatie

Initiatief

In circulaire wijk Ecodorp Boekel gaan we duurzaam in onze levensbehoeften voorzien. We dragen hierdoor oplossingen aan voor klimaatverandering, milieuvervuiling en uitputting van hulpbronnen, in samenwerking met onze omgeving.

Wat we in Boekel gaan maken, is een circulaire wijk van 35 duurzame huurwoningen, buurthuis, werkplaats en kantoren, met mogelijkheden voor onze eigen voedselvoorziening, onze eigen energievoorziening, eigen drinkwatervoorziening, ecologische waterzuivering en duurzame ondernemingen.

Verder komt er een natuurlijke speeltuin en hopelijk op termijn een maandelijkse streekmarkt.
In elk facet van onze wijk zal het circulaire een rol spelen.

We willen graag een samenleving in het klein te creeeren die als proeftuin en inspirerend voorbeeld zal dienen. Op deze manier willen we bijdragen aan de verandering van de hele maatschappij. Wij willen laten zien hoe mooi duurzaam leven kan zijn.

Als Industrieel ontwerper en ondernemer draag ik bij aan het waterplan, het energieplan, het ontwerpen van de woningen, de indeling van het terrein, de voedseltuin, de PR en de financiën.

Naast het ecodorp studeer ik bij de TU/e. Ik doe mee aan het CTEM programma voor jonge ondernemers. Ik probeer in samenwerking met andere studenten en bestaande partijen nieuwe ondernemingen te starten vanuit het circulaire denken en duurzaamheid. Het doel is om duurzame oplossingen financieel aantrekkelijk te maken en om win-win-win situaties te creëren.

Doel

Waterplan: Het waterplan voor alle woningen is klaar. Een deel wordt nu geplaatst. We gaan van regenwater drinkwater maken, water en energie besparen door vacuüm toiletten en circulaire douches. Nutriënten in ontlasting worden teruggewonnen bij de zuiveringsinstallatie.

Energieplan: We gaan oude batterijen uit elektrische auto’s hergebruiken voor een modulair micro smart grid voor duurzame energie.

Woningen: We gebruiken voornamelijk biobased en circulair materiaal. De woningen zijn al ontworpen door de architect. De gevels worden gemaakt met gestort kalkhennep en woningen zijn hierdoor CO2 negatief (meer CO2 wordt opgeslagen dan wordt gebruikt in het bouwproces).

We presenteren op 14 April een Biobased tiny house .

Voedseltuin: De voedseltuin is op basis van permacultuur principes. De tuin is nu productief. GFT-afval van de woningen zal vergist worden. Er wordt biogas gewonnen en dan blijft er compost over. Alle nutriënten in ontlasting worden teruggewonnen bij de waterzuiveringsinstallatie. Deze stoffen dienen als bemesting. Zo wordt de nutriëntenkringloop volledig gesloten.

PR: We onderhouden relaties met Kennisinstituten, bedrijven, overheden en andere organisaties.

Actief bij

Ecodorp Boekel

Rol binnen initiatief

Mijn rol is het ontwerpen van een leefomgeving die een integraal duurzame bestaanswijze mogelijk maakt. Hierbij houdt ik rekening met zoveel mogelijk factoren die invloed hebben op de kwaliteit en manier van leven van mensen. Zoals energievoorziening, watermanagement, terreinindeling, huisindeling, voedselvoorziening, technologie en persoonlijke woon-, werk- en leefwensen

Ik ben een verbindende factor tussen meerdere partijen. Door een integrale benadering probeer ik te zorgen dat andermans, en mijn eigen oplossingen elkaar gaan versterken in een overkoepelend geheel. Ik zie mezelf als innovator, ontwerper, procesbegeleider en ondernemer. Voor het realiseren van mijn ideeën, en die van collega’s, benader ik meerdere partijen en probeer ik alle processen in goede banen te leiden.

Vanuit welke rol

Ondernemer

Website

http://www.ecodorpboekel.nl