Job Claushuis

Claushuis

Job Claushuis is 25 jaar oud en Bio-ingenieur

Thema

Duurzame consumptie en productie

Initiatief

Op een Inhouse Event bij Waterschap Aa & Maas kwam ik voor het eerst het afvalproduct rioolslib tegen. Rioolslib zou ideale potgrond of bodemverrijker voor de landbouw kunnen zijn, ware het niet dat het vervuild is met zware metalen. De huidige oplossing is verbranding en dat kost de Nederlandse samenleving circa 50 miljoen euro per jaar en de uitstoot van grote hoeveelheden CO2. De asresten van de verbranding, de zware metalen inclusief, worden verwerkt in de wegenbouw, waar slijtage de zware metalen uiteindelijk weer in ons milieu terugbrengt. Dit probleem heb ik verbonden met de techniek fyto-extractie, het gebruik van planten om zware metalen uit een substraat op te nemen. Fyto-extractie heeft enorme potentie voor saneringen en mijnbouw; metalen die nu gelden als vervuilend, kunnen geconcentreerd in een plant dienen als erts. In samenwerking met diverse experts van de Wageningen Universiteit heb ik een onderzoeksproject opgezet om de mogelijkheden te verkennen van fyto-extractie van de zware metalen koper en zink.

Doel

Het is mijn doel om fyto-extractie van zware metalen en zouten waar mogelijk in te zetten. Hiermee ben ik begonnen met mijn afstudeeronderzoek, dat ik niet alleen zelf bedacht en georganiseerd heb, maar waarvoor ik ook zelf financiering heb geregeld. Mijn ambitie is om hiermee verder te gaan in een promotieonderzoek en tegelijk in een baan bij een ingenieursbureau, om het contact met de praktijk te leggen en bij de wetenschap betrokken te blijven. Op deze manier denk ik dat fyto-extractie de grootste impact kan hebben, om via groene technologie van vervuiling naar hergebruik te gaan.

Actief bij

Fyto-extractie

Rol binnen initiatief

Organisator van onderzoek naar opname van zware metalen uit slibkoek door planten. Betrokken bij een onderzoek naar de opname van zware metalen uit mijnafval.

Vanuit welke rol

Student