Jaring Brunia

12341294_891340867600927_1351126982714251016_n

Jaring Brunia is 30 jaar oud en Boer

Thema

Biodiversiteit en natuurbehoud

Initiatief

Ik ben als jonge melkveehouder, bewust opzoek naar andere modellen om melk in te produceren. Voor mij was boer worden absoluut niet vanzelfsprekend, maar op een gegeven moment heb ik er bewust voor gekozen. Ik ben begonnen met ondernemen nadat mijn ouders koeien en melkquotum verkocht hadden. Ik moest dus helemaal overnieuw beginnen. Ik heb toen mijn ideale droomboerderij gevisualiseerd. Sinds twee jaar produceer ik nu weer melk, zonder kunstmest, zonder antibiotica en met minimaal gebruik van krachtvoer. Ik kopieer natuurlijke processen en kopieer de kennis en kracht van de natuur. Door middel van uitgekiende beweidingssystemen kan ik zowel ecologisch als economisch goed boeren. Door deze rigoureuze verandering toe te passen, kalven mijn koeien allemaal in het voorjaar af, en lopen minstens 8 maand per jaar buiten. Kan ik op een simpele doeltreffende manier melk en vlees produceren. Doordat dit model veel minder kosten maakt, ontstaat er een goed verdienmodel voor kleinschalige boeren. Als meer boeren dit zouden doen, zou het vak boer weer een veel leukere betekenis krijgen, zou er weer toekomst in zitten voor jonge ondernemers, sta je veel dichterbij de consument en krijgen we een veel mooier platteland met kruidenrijk grasland en weidevogels.

Doel

Ik heb bereikt dat ik een bedrijf wat leeg stond op het platteland weer nieuw elan heb bezorgd, op die manier bewijs ik dat het platteland weer nieuw leven ingeblazen kan worden. hoe meer kleinschalige natuurvriendelijke boeren er komen hoe mooier ons platteland wordt. Ik ben inmiddels op veel plekken spreker geweest en hoop vele jonge boeren te enthousiasmeren voor een andere manier van boeren. Toen ik weer op de boerderij kwam, waren er geen weidevogel broedparen. inmiddels zijn er 30 broedparen, grutto's, kieviten, scholeksters en tureluurs. Het bewijs dat boer en natuur samen kan gaan wordt daar mee geleverd. Ik probeer op zoveel mogelijk plekken mijn verhaal te vertellen, van een koe aan een festival verkopen, tot debat avonden in de rode hoed in amsterdam en de youth food movement. Boer en natuur kan samen gaan, grote bedrijven weten me inmiddels te vinden, afgelopen jaar ben ik benaderd door het Wereld Natuur Fonds en het Ministerie van Economische zaken om mijn verhaal uit te dragen.

Actief bij

Boer Brunia

Rol binnen initiatief

Ik heb dit initiatief opgestart.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://www.zogroenalsgras.com