Ivo van Leeuwen

Foto1

Ivo van Leeuwen is 23 jaar oud en Graduate intern & projectleider

Thema

Duurzame energie en energiebesparing

Initiatief

Vanuit mijn master Sustainable Energy Technology aan de TU Delft ben ik momenteel aan het afstuderen op een speciaal type brandstofcel. Deze brandstofcel kan vanuit methaan (bijv. biogas) een combinatie van waterstof (H2), elektriciteit en warmte produceren. Met een dergelijke installatie kan op een betaalbare wijze H2 worden geproduceerd wat bijvoorbeeld aan personenauto's, bussen en vrachtwagens geleverd kan worden. Ook kan de H2 toegepast worden als langere termijn opslag voor energie. Dit is een interessant gegeven als de hoeveelheid zonne- en windenergie in Nederland toe zal nemen. Hierdoor kunnen vraag en aanbod van energie uit elkaar gaan lopen (PV en wind genereren enkel elektriciteit als er zon schijnt en de wind waait). Dit zal betekenen dat er soms nog steeds tekorten zullen zijn waardoor we niet volledig van fossiele energie af kunnen komen. Door overschotten in energie op te slaan in de vorm van H2 kan een uitgebalanceerd energiesysteem gerealiseerd worden dat volledig duurzaam is!

Doel

Vanuit mijn studie aan de TU Delft en mijn afstudeerstage bij Eneco hebben we een initiatief opgezet met een grote Nederlandse bierbrouwer en een groot internationaal bedrijf specialiseert in brandstofcellen om dit project mogelijk te ontwikkelen. In dit project kunnen de H2, elektriciteit en warmte geleverd worden aan de klant (de bierbrouwer). De H2 zal ingezet worden om het huidige transport (vrachtwagens op diesel) te verduurzamen. Verder zullen de elektriciteit en warmte ingezet worden voor industriële processen. Het doel van dit project is om een transitie mogelijk te maken naar volledig duurzaam transport. Momenteel zijn slechts 90.000 van de 8 MLN personenauto's elektrisch, de rest rijdt nog steeds op aardolieproducten (benzine en diesel)! Door middel van transport op H2 kunnen we de lokale emissies (CO2, SOx, NOx etc.) tot 0 reduceren! Verder zijn er geen barrières in termen van oplaadtijden en actieradius zoals bij elektrische voertuigen. Het enige dat transport op H2 op dit moment nog tegenhoudt is het tekort aan H2-tankstations. Door middel van dit project hoop ik deze barrière weg te kunnen nemen en de totale CO2-footprint van Nederland te kunnen verminderen!

Actief bij

TU Delft / Eneco

Rol binnen initiatief

Voor mijn afstuderen heb ik een haalbaarheidsstudie gedaan naar deze speciale toepassing van brandstofcellen. Toen bleek dat dit systeem zeer goede kansen bood ben ik op zoek gegaan naar verschillende partners om dit systeem verder te kunnen ontwikkelen.

Vanuit welke rol

Student