Gjalt Annega

profilepic

Gjalt Annega is 26 jaar oud en Woordvoerder en mede-oprichter

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

Fossil Free TU Delft is campagne aan het voeren om de banden tussen de TU Delft en de fossiele brandstofindustrie ter discussie te stellen en hopelijk te verbreken. Dit doen we door middel van acties, voorlichting, evenementen en gesprekken met belanghebbenden op de universiteit.
Op landelijk niveau wordt de samenwerking tussen de universiteitscampagnes versterkt onder de banner van Fossil Free Universities.

De Jonge Klimaatbeweging heeft in de aanloop naar Parijs met meer dan 20 jongerenorganisaties een manifest opgesteld om de regering tot meer actie op klimaatgebied op te roepen, dit manifest is tijdens de Klimaatparade aan kamerleden gepresenteerd. De Jonge Klimaatbeweging is in 2016 bezig om mee te praten in de Energiedialoog en de jongeren een stem te geven bij beleidsmakers op klimaatgebied.

Doel

Fossil Free TU Delft is de afgelopen tijd vooral bezig geweest met de bekendheid op de universiteit te vergroten en gesprekken aan te gaan met bondgenoten. De actieve groep is hard aan het groeien (een kerngroep van 10 mensen met nog eens 10-20 mensen eromheen) en de studentenraad is bereid gevonden ons te ondersteunen.
Landelijk zijn er een aantal nieuwe campagnes aan het starten (Groningen, Eindhoven) naast de bestaande campagnes. Het begrip van divestment en Fossil Free begint ook langzamerhand steeds bekender te worden.

De Jonge Klimaatbeweging heeft 20 jongerenorganisaties bereid gevonden het ambitieuze klimaatmanifest te ondertekenen, die samen meer dan 100.000 jongeren vertegenwoordigen. De kamerleden die het in ontvangst namen waren erg enthousiast en zijn in de toekomst ook bereid naar ons verhaal van de jongeren te luisteren. De Jonge Klimaatbeweging is hierdoor ook in de media gekomen, onder andere bij BNR.

Actief bij

De Jonge Klimaatbeweging

Rol binnen initiatief

Ik heb meegeschreven aan de tekst van het manifest en gelobbied bij de Politieke Jongerenorganisaties om het manifest mede te ondertekenen, waarvan het hebben ondertekend. Daarnaast heb ik contact gelegd met de Tweede Kamerfracties voor ontvangst van het manifest en heb ik de website gestart. Samen met collega-woordvoerder Maria Gomez hebik het manifest tijdens de Klimaatparade gepresenteerd en later bij BNR de Jonge Klimaatbeweging vertegenwoordigd.

Vanuit welke rol

Student

Website

http://www.jongeklimaatbeweging.nl/