Gert van Vugt & Wolf Bierens

gertenwolf

Gert van Vugt is 27 jaar oud en Co-founder

Thema

Duurzame energie en energiebesparing

Initiatief

Sustainer Homes staat voor een 100% duurzame, compromisloze manier van wonen, werken, en recreeren. Voor het eerst in de menselijke geschiedenis is het mogelijk om in alle dagelijkse menselijke behoeftes te voorzien, zonder gebruik van fossiele brandstoffen of schaarse grondstoffen en zonder afhankelijkheid van centrale voorzieningen. In een Sustainer Home kun je niet meer energie of water gebruiken dan je directe omgeving biedt – zonder hiervoor in te leveren op comfort of leefgemak. Wij geloven dat dit een waar kenterpunt voorstelt. Een nieuwe economie, waarin consumptie wordt begrensd door de elementen. Waarin zero-waste en zero-impact nieuwe vormen van onafhankelijkheid en vrijheid opleveren. Waar high-tech, duurzaamheid en comfort naadloos in elkaar overgaan.

In de loop van 2015 hebben we de eerste stap gerealiseerd door ons werkend prototype op te leveren en te verkopen aan onze partner Eneco. Sindsdien hebben we dit prototype vertaald naar concrete oplossingen die aansluiten bij de marktvraag naar zelfvoorzienend wonen en recreeren. Om dit te doen zijn we innovatief op vele gebieden. Zo gebruiken onze gebouwen categorisch minder energie en water, bouwen met gerobotiseerde houten modules en ontwikkelen we zelf onze smart home algoritmes. In combinatie levert dit de eerste compleet zelfvoorzienende woningen op die schaalbaar en wereldwijd de afhankelijkheid van het fossiele tijdperk kunnen doorbreken, zonder in te leveren op leefgemak of comfort.

Doel

In het afgelopen jaar hebben we vele duizenden mensen door ons prototype rondgeleid en zijn we door meer dan 1000 geïnteresseerde klanten uit meer dan 40 landen benaderd die niets liever willen dan op een écht duurzame manier te gaan wonen. Onze primaire missie is om er voor te zorgen dat dit kan. Dit begint met het huis zelf: de Sustainer Homes stoten over de levensduur slechts 4% van de CO2 uit van een traditioneel huis. Daarbij zijn we met een tiental gemeentes in gesprek over de ontwikkeling van gebieden waar duurzaam of volledig off-grid kan worden gebouwd en gewoond, en zijn we echt de markt voor deze manier van woningen aan het optuigen. Ook in de financiering en het vormgeven van de businessmodellen (zoals financiering van duurzame techiek, of het gebruiken van tijdelijke/ongebruikte gronden).
Met het vormgeven van deze nieuwe manier van wonen en het wegnemen van de obstakels zijn we inmiddels zo ver gevorderd dat we in de komende weken onze eerste huizen gaan opleveren. Hiermee begint voor ons het maken van een directe impact. Indirect is onze impact misschien nog wel groter: we laten zien dat het kán. Niet morgen, niet over een jaar, maar nu.

Actief bij

BV Sustainer Homes (eigen BV)

Rol binnen initiatief

Als één van de oprichters van het eerste uur was ik verantwoordelijk voor het vormgeven van het verhaal en de doelstelling van Sustainer Homes. Waar we als organisatie voor staan, waarom zelfvoorzienendheid en duurzaamheid cruciaal zijn en hoe dat in onze huizen naar voren komt. Als het gezicht van Sustainer Homes trad ik ook veel op in de pers, media en op evenementen. Dit kwam vrij logisch op mijn bord te liggen, aangezien je me 's nachts wakker kunt maken om een pitch over Sustainer Homes, het belang van off-grid of verduurzaming in het algemeen te geven.
Mede door mijn eigen geloof in de urgentie én potentie van ons werk, blijven meer en meer ongelofelijk getalenteerde en gedreven mensen zich bij ons aansluiten.

Vanuit welke rol

Ondernemer (meer dan een persoon in onderneming)

Website

http://sustainerhomes.nl