Gabi Spitz

Gabi-met-kleur

Gabi Spitz is 30 jaar oud en Senior Onderzoeker

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

Gabi Spitz is expert op het gebied van de VN Sustainable Development Goals, de nieuwe internationale agenda voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling die afgelopen september is aangenomen door meer dan 150 wereldleiders. Spitz voert verschillende onderzoeken uit naar de uitvoering van de VN Sustainable Development Goals in Nederland. Dit doet ze samen met Ries Kamphof (ook 30 jaar) bij Kaleidos Research, onderzoeksbureau voor mondiale vraagstukken. Met de onderzoeken levert ze een concrete bijdrage aan het beleid van de Nederlandse overheid, van Nederlandse maatschappelijke organisaties en lokale overheden om deze internationale doelen voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling tot uitvoering te brengen, kansen te grijpen en uitdagingen te overwinnen. Daarnaast kijkt Gabi in haar promotieonderzoek naar de factoren die het succes van partnerschappen tussen bedrijven en goede doelen voor duurzame ontwikkeling bepalen; dit soort partnerschappen vormen volgens de VN de ruggengraat van de Sustainable Development Goals.

Doel

Gabi's onderzoeken over de uitvoering van de Sustainable Development Goals, ook bekend als Global Goals, worden opgepakt door Nederlandse media. Onder andere Volkskrant, Trouw, De Gelderlander, Vice Versa, OneWorld en de Internationale Spectator schreven afgelopen jaar over haar onderzoek. Ook Tweede Kamerleden en ambtenaren kennen en gebruiken haar publicaties in debatten en presentaties. Dat geldt ook voor andere kennisinstituten die een belangrijke rol spelen bij de vorming van beleid. Zo refereerden de Adviesraad Internationale Vraagstukken, het Planbureau voor de Leefomgeving en Instituut Clingendael aan haar onderzoek in hun publicaties.

Actief bij

Kaleidos Research en Radboud Universiteit Nijmegen

Rol binnen initiatief

Senior onderzoeker bij Kaleidos Research, onderzoeksbureau voor mondiale vraagstukken. PhD Candidate aan het Institute for Management Research, Radboud Universiteit Nijmegen.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://kaleidosresearch.nl/author/gabi-spitz/