Fiona Jongejans

portretfoto-F.Jongejans

Fiona Jongejans is 26 jaar oud en Co-Founder

Thema

Voedsel en landbouw

Initiatief

In het SUR+ project ontwikkelen en organiseren we 1 oplossing voor zowel voedselverspilling als voedselarmoede in Nederland. Met speciaal ontworpen SUR+ apps verbinden we de vraag- en aanbodzijde van voedseloverschotten. In eerste instantie richten we ons op de koppeling tussen groente- en fruittelers en lokale voedselbanken in Nederland, omdat het tekort aan verse groente en fruitproducten bij Voedselbanken Nederland het meest nijpend is. En deze koppeling tussen vraag en aanbod van voedseloverschotten is hard nodig, want in Nederland wordt jaarlijks 4,6 miljard euro aan voedsel verspild, terwijl er maar liefst 1,4 miljoen mensen onder de armoedegrens leven. Groente en fruittelers ervaren vaak zo'n 3% eetbaar overschot, doordat producten niet aan de esthetische regels voldoen: kromme komkommers, appels met een bocheltje en tweebenige wortelen. De SUR+ app voor telers maakt het heel gemakkelijk om een dergelijk overschot te doneren aan een lokale voedselbank die die hoeveelheid kan distribueren. Telers zouden hier bijvoorbeeld lokale zichtbaarheid voor hun bedrijf voor terug kunnen krijgen. De app voor voedselbanken maakt het gemakkelijk om overschotten te lokaliseren, vervolgens regelen de vrijwilligers het transport. De digitalisering van deze verbinding maakt de samenwerking tussen voedselbanken en telers makkelijker, efficiƫnter en gedeeltelijk geautomatiseerd. Daarnaast zorgt SUR+ voor transparantie en data in aanwezigheid van overschotten en de distributie ervan.

Doel

Voedselbanken Nederland ontvangt op dit moment maar 0,5% van het voedsel dat anders zou worden weggegooid, met SUR+ willen we deze hoeveelheid verdubbelen en dan het liefste met groente en fruit. In 2015 hebben we, ondersteund door een Europese subsidie, de SUR+ apps onderzocht, ontworpen, ontwikkeld en getest. In de herfst van 2015 voerden we een kleine pilot uit in de regio Eindhoven, met 10 deelnemende voedselbanken. De feedback wordt nu verwerkt in de apps. Ondertussen zijn we met SUR+ de samenwerking aangegaan met Voedselbanken Nederland, de ZLTO, Wageningen Universiteit, de Alliantie Verduurzaming Voedsel en MVO Nederland. Om aandacht te vragen voor voedselverspilling en voedselarmoede waren we uitgenodigd bij de internationale conferentie No More Food to Waste in Den Haag (juni 2015), stonden we op het podium bij TEDx Maastricht (okt. 2015) en presenteerden we bij het ministerie van Economische Zaken (nov. 2015). Daarnaast waren we 1 van de 10 finalisten van de Radicale Vernieuwers van 2016 en finalist van de MVO Ambitie2020 Challenge. In 2016 staan meerdere kleine pilots op het programma op lokaal door heel Nederland draagvlak te creƫren voor het project.

Actief bij

SUR+

Rol binnen initiatief

Ik heb samen met 3 andere jonge ondernemers het project opgestart. SUR+ is ontstaan uit de Hack Food Waste ontwerpwedstrijd in oktober 2014, daar wonnen wij als team de eerste prijs. In maart 2015 zijn we officieel begonnen toen we definitief akkoord ontvingen wat betreft de subsidie binnen het Europese FInish project, specifiek gericht op software ontwikkeling voor de voedselindustrie. Op dit moment ben ik samen met Philippe Rol kartrekker van het project. Alle vier de oprichters zijn nog actief voor het project, weliswaar in verschillende rollen.

Vanuit welke rol

Zelfstandig ondernemer (ZZP)

Website

http://www.surplusproject.nl