Fay van Zeijl

15441d8

Fay van Zeijl is 27 jaar oud en Beleidsadviseur duurzaamheid

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

Twee voorbeelden van initiatieven: één op het gebied van onderwijs, één op het gebied van bedrijfsvoering:

Onderwijs -- Binnen de universiteit ben ik samen met anderen aan het onderzoeken of duurzaamheid wel genoeg aandacht krijgt in het onderwijs. Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. De studenten die vandaag aan de Universiteit Utrecht studeren zullen de transitie naar een duurzame samenleving moeten leiden. De vraag die hier vanzelfsprekend uit volgt, is: worden onze studenten voldoende op deze toekomst voorbereid?

Bedrijfsvoering -- De Universiteit Utrecht is een lerende organisatie op het gebied van duurzaamheid. Door openheid en zichtbaarheid komen we te weten waar er kansen liggen voor verdere verduurzaming in de bedrijfsvoering. Om die reden heb ik een pilot geïnitieerd met het Global Reporting Initiative (GRI). Dit is een manier van duurzaamheidsverslaglegging die met name door bedrijven veel wordt gebruikt, maar nog relatief nieuw is voor de semi-publieke en universitaire sector. Eind dit jaar is de pilot afgelopen en brengen we een advies uit of de Universiteit Utrecht verder moet gaan met GRI. Zo kan de Universiteit Utrecht haar bedrijfsvoering blijven verduurzamen.

Doel

Mijn doel is dat de Universiteit Utrecht een inspirerende, duurzame organisatie wordt, met name voor studenten. Jaarlijks studeren ongeveer 6000 studenten af aan de Universiteit Utrecht. De universiteit heeft invloed op hoe zij de wereld zien, hoe zij hun carrière beginnen. De universiteit kan een inspirerend voorbeeld zijn door de inhoud van het onderwijs en onderzoek, maar ook door haar eigen bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk te laten draaien. De initiatieven van het programma duurzaamheid dragen bij aan beiden. Hierboven staan twee voorbeelden van projecten die ik leid.

Naast het opzetten van eigen initiatieven zijn we als programmateam ook bewust bezig om andere onderdelen van de organisatie 'duurzaam eigenaarschap' te geven. De urgentie van het klimaatprobleem vraagt om een cultuurverandering. Om die reden hebben we álle directies -- van financiën, ICT tot facilitaire diensten-- bezocht om met hen te overleggen hoe zij hun rol zien in de duurzame transitie. Veel van deze directies zijn momenteel hun eerste stappen aan het maken duurzaamheid te integreren in hun dagelijkse werkzaamheden. Wij ondersteunen hen hierin waar nodig.

Actief bij

Universiteit Utrecht

Rol binnen initiatief

Ik zie mijzelf als 'tempered radical' binnen de Universiteit Utrecht. Enerzijds sluiten mijn werkzaamheden aan bij de realiteit van de universiteit, anderzijds moet er soms tegen de gevestigde orde worden ingegaan om duurzaamheid een rol te geven.
Om dit werk te kunnen doen is het belangrijk dat ik initiatieven voor verdere verduurzaming blijf aandragen. Maar daarnaast is het belangrijkste dat ik uit maak van een team van vier mensen, en dat we elkaar goed ondersteunen in het verder verduurzamen van de Universiteit Utrecht.

Vanuit welke rol

Young professional