Erik thijs Wedershoven

image3

Erik thijs Wedershoven is 29 jaar oud en Manager KPMG Sustainability & Voorzitter Worldconnectors

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

Afgelopen jaar heb ik verschillende projecten met bedrijven gedaan om hun maatschappelijke impact te meten en mee te nemen in hun besluitvorming, bijv. in het ontwikkelen van business cases die beide financiële en maatschappelijke waarde creëeren. Een voorbeeld is het 'True TCO' project dat ik heb geleid, in samenwerking met Volvo en enkele andere partijen in de publieke en private sector, waarin we beide de financiële business case en maatschappelijke kosten en baten hebben uitgerekend van dieselvoertuigen vs. volledig elektrisch, en gepresenteerd tijdens het officiële finishevenement van de Volvo Ocean Race in juni 2015. Het was voor het eerst dat er zo'n groot vergelijkingsproject is gedaan, er bestond heel veel onduidelijkheid of elektrische bussen überhaupt financieel rendabel zouden zijn - en dit project heeft dat helpen aantonen. Beleidsmakers in verschillende landen en steden hebben de resultaten al gebruikt om de business case voor elektrisch vervoer te maken. Volvo Group heeft ook twee volle pagina's in hun financiële jaarverslag gewijd aan dit project, en onze analyse bevatte alle bestanddelen van een 'social & environmental P&L' voor Volvo.

Doel

Mijn belangrijkste streven is maatschappelijke kosten en baten meetbaar en 'manage-baar' te maken, opdat bedrijven, organisaties en overheden betere beslissingen kunnen maken. Ik werk als consultant bij KPMG met verschillende bedrijven, zoals Volvo en NS, samen om tot 'social & environmental P&Ls' te komen. NS heeft hier al de transparantiebenchmark mee gewonnen en hopelijk volgen zo steeds meer bedrijven. Zo kunnen we over een paar jaar hopelijk in ieder financieel jaarverslag ook de maatschappelijke en mileu-impact van dat bedrijf terugvinden, opdat investeerders/aandeelhouders ook hierop kunnen beslissen of ze met een bedrijf in zee gaan of niet. Dit probeer ik niet alleen vanuit KPMG te doen, maar ook via 'young professionals' bij andere bedrijven, vooral vanuit mijn rol als voorzitter van Worldconnectors, wat ik naast mijn werk bij KPMG doe.

Actief bij

KPMG, Worldconnectors & Rutgers (RvT)

Rol binnen initiatief

Als voorzitter van Worldconnectors probeer ik nieuwe initiatieven te ontplooien, bijv. vanuit het Global Goals Charter, of de werkgroep energietransitie. Dit doe ik samen met onze coördinator, bestuur en meer dan 80 andere Worldconnectors. En vanuit KPMG werk ik altijd met geweldige teams van 'young professionals' die echt willen helpen bedrijven te verduurzamen, bewust te maken van hun maatschappelijke impacts en deze te verbeteren.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://www.kpmg.com/truevalue