Desmin Dekker

Foto Desmin Dekker

Desmin Dekker is 25 jaar oud en Launch coordinator

Thema

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Initiatief

Met MVO Masters zetten wij ons als team in voor de verduurzaming van het bedrijfsleven en dan vooral het MKB. We hebben geconstateerd dat die vaak wel iets aan MVO willen doen, maar niet zo goed weten waar ze moeten beginnen. Voor die partijen hebben we het MVO Maturity model ontwikkeld, waarin organisaties procesmatig naar MVO-volwassenheid toewerken.

Het model bestaat uit 6 stappen die een bedrijf kan zetten op weg naar MVO-volwassenheid. Het begint bij ‘weten dat er iets aan MVO gedaan moet worden’ en eindigt bij ‘maatschappelijk verantwoord zijn’. Bij elke stap geven we ze concrete tips en diensten om de volgende stap te bereiken. Daarbij wordt naar alle facetten van MVO gekeken: Bestuur, Cultuur, Organisatie, Omgeving, Processen & Procedures en Communicatie. Organisaties krijgen een digitaal stappenplan waarmee ze hun voortgang kunnen bijhouden. Dit krijgen ze na het invullen van de zelftest op www.mvomaturity.nl. Dan weten mensen direct wat huidige MVO-niveau van hun organisatie is. Vervolgens krijgen zij een digitaal stappenplan in de vorm van de MVO Maturity App.

Doel

We streven ernaar bedrijven inzicht te geven waar ze staan op MVO-gebied. Bovendien begrijpen we dat 'starten met MVO' een lastig proces kan zijn. Waar moet ik beginnen? Wat moet ik allemaal doen? Met ons model wordt dat een fluitje van een cent, omdat je namelijk heel goed klein en procesmatig kunt beginnen met MVO. Stap voor stap, met behulp van de MVO Maturity App, werken bedrijven en organisaties er vervolgens naar toe MVO als groene draad verankerd door hun organisatie te laten lopen.

Het MVO Maturity model is bovendien een sterk initiatief omdat het de expertise van 4 verschillende ondernemingen samenbrengt, die allen organisaties kunnen helpen bij een bepaald facet van hun MVO-proces.

MVO Masters heeft gezorgd voor de bouw van de MVO Maturity test en de MVO Maturity App. Dat is het dashboard van het stappenplan waarin deelnemers hun acties en voortgang procesmatig kunnen bijhouden op weg naar de volgende trede in het MVO Maturity Model. Bovendien krijgen ze hier concrete tips en bijbehorende diensten aangeboden. MVO Masters geeft ook workshops en stakeholderdialogen om te ontdekken hoe het MVO-proces in een organisatie het best kan verlopen.

Intervolvement Communications staat voor communicatie vanuit de inhoud. MVO zit in ons DNA. We ondersteunen diverse opdrachtgevers bij het uitdragen van MVO-ambities en prestaties, zoals via jaarverslagen op basis van GRI en via interne motivatie- en cultuurcampagnes. Daarbij staat content centraal; verhalen met een duurzame boodschap.

FairBusiness ondersteunt onder meer bedrijven en gemeenten bij het realiseren van duurzame ambities. FairBusiness geeft advies en heeft een traject ontwikkeld om het organisaties makkelijker te maken duurzaamheidsbeleid te verankeren in de organisatie.

Bidaia helpt organisaties met het realiseren van duurzame ambities toegespitst op internationaal verantwoord ondernemen. Wij begeleiden verandertrajecten en procesverbeteringen en helpen met het integreren van de duurzame ambities in de bedrijfsprocessen.

Deze samenkomst van expertise neemt zorgen weg bij ondernemers die weten dat ze iets met MVO 'moeten' doen, maar niet zo goed weten hoe ze dat moeten doen. Zelf zien hoe je concreet en procesmatig met MVO aan de slag kunt gaan, kan door de test in te vullen op www.mvomaturity.nl

Actief bij

MVO Masters

Rol binnen initiatief

Binnen het initiatief heb ik meegedacht aan het opzetten, bedenken en lanceren van het MVO Maturity Model. Bovendien ben ik sinds het begin o.a. werkzaam bij MVO Masters, het bedrijf achter het model. Dit bedrijf heeft als streven het bedrijfsleven in Nederland te verduurzamen op een manier waar alle stakeholders van profiteren

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://www.mvomaturity.nl