Christiaan Kuipers

Foto-Christiaan-voor-website-Urgenda

Christiaan Kuipers is 26 jaar oud en werkt bij Urgenda en houdt zich bezig met Circulaire Economie

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

Circulair Friesland, een duurzame en circulaire economie versnellen in de provincie Fryslân, dat is het initiatief waar ik mij volop voor inzet. Na vele interviews, grondstoffenstroomanalyses en werksessies is vorig jaar het rapport Circulair Friesland uitgebracht.

Naar aanleiding hiervan is onlangs zelfs de Vereniging Circulair Friesland opgericht.
Vanaf het begin ben ik – als geboren en getogen Fries – hierbij betrokken om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor regionale (cross sectorale) samenwerkingen waardoor meer lokale markten en werkgelegenheid ontstaat en tegelijkertijd een systeem dat duurzamer is ingericht.
Het rapport bestaat uit een concreet actieplan en vele diverse circulaire icoonprojecten waar wij nu – samen met het Friese bedrijfsleven, overheden, provincie en andere maatschappelijke organisaties – mee bezig zijn dit verder uit te werken.

Daarnaast zat ik vorig jaar in het organisatieteam van The Climate Miles, de wandeltocht naar Parijs die de gehele maand november na Nieuwsuur op TV was. Ik was verantwoordelijk voor de eerste week (route vaststellen en verkennen, overnachtingen regelen, eten overdag, vooroplopen, aanmeldingen, sponsors en wat er allemaal nog meer bij kwam kijken). In totaal heb ik ongeveer 3 van de 4 weken meegelopen wat een unieke ervaring was!

Doel

Laten zien dat een circulaire economie niet ‘op papier wordt gemaakt’ maar dat door ‘te doen’ en regionale samenwerking een weg wordt ingeslagen naar een duurzame en circulaire economie. In Friesland is veel enthousiasme hiervoor en zijn er veel mogelijkheden. Het doel is dan ook om van Friesland een voorbeeldprovincie te maken voor een circulaire economie.
Tijdens presentaties, wat ik zo nu en dan geef, is mijn doel om mensen bewuster te maken over de stand van zaken van klimaatverandering, ‘grondstoffenschaarste’ en met name over de fantastische (technische) mogelijkheden die er nu al zijn óf vertellen hoe een organisatie net op een andere manier veel meer(voudige) winst kan maken. Dat geeft mij veel voldoening.

Buiten het werk om, bij vrienden, vind ik het mooi om te zien dat bij steeds meer van hen het kwartje gaat vallen. Zelf ben ik nu met mijn vastgoedeigenaar in gesprek om ervoor te zorgen dat op onze huurwoning zonnepanelen komen te liggen. En ging ik vorig jaar vanuit Utrecht een paar keer per week met de fiets naar het werk om minder gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Actief bij

Urgenda

Rol binnen initiatief

Bij het initiatief Circulair Friesland ben ik vanaf het begin af aan betrokken. Dat is leuk, het geeft mij bovendien veel vrijheid en creativiteit. Mijn rol binnen CF is divers: van verbinder tot de website onderhouden, van nieuwe projecten verzinnen tot analyses maken. Ik ga veel naar bijeenkomsten om te kijken hoe wij nieuwe duurzame koplopers, waar dan ook in Nederland, kunnen helpen en/of verbinden met andere partijen om zo een circulaire economie concreet handen en voeten te geven.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://www.circulairfriesland.frl