Brendy Batenburg

BrendyBatenburg_profielfoto_DJ100

Brendy Batenburg is 21 jaar oud en Stagiaire Hoogheemraadschap HNK

Thema

Duurzame energie en energiebesparing

Initiatief

Ik studeer aan de MSc Sustainable Development aan de UU. Vorig jaar won ik met mijn team de Sustainability Challenge 2015 van SustainableMotion met het idee van de Zuiverende Kas: een nieuwe manier van waterzuivering door gebruik te maken van plantenwortels, die zorgt voor energiebesparing bij het waterschap. Deze zuivering kan bestaan in de vorm van een groene plantenkas en die dan ook dient als een sociaal aantrekkelijke plek voor ontmoetingen, excursies en wonen.

Naast mijn studie werk ik als promoter van duurzame energie bij Vandebron, een jong platform voor duurzame energie rechtstreeks van de boer! Ons doel is de huidige energiemarkt op z'n kop te zetten en volledig te gaan voor hernieuwbare energie in Nederland. Jij koopt je groene stroom bij de boer, die investeert door en voor jou is het vaak goedkoper door het enkele verdienmodel. Het is eerlijk, transparant en 100% groen. Vandebron is de enige in Nederland die het zo doet en dat inspireert.

In mijn dagelijks leven ben ik eigenlijk altijd bezig met duurzaamheid. Ik geloof dat je een duurzame maatschappij kan creëren als zowel de mindset en gewoonten van mensen veranderen. Vanuit mijn achtergrond in ontwikkelingssociologie ben ik ervan overtuigd dat gedragsverandering mogelijk is als de omgeving en dus instituties een handje meehelpen. De Ov-Fiets is hier een leuk voorbeeld van. Voor mij helpt schrijven bij DuurzameStudent te reflecteren op mijn eigen consumptiepatroon.

Doel

Na de Challenge ben ik stage gaan lopen bij het waterschap HHNK en word ik flink betrokken bij de uitwerking van ons idee. Mijn doel is vooral om anderen bewust te maken van hun leefstijl en hun ecologische voetafdruk, of het nu gaat om energieverbruik of verantwoord consumeren. De Zuiverende Kas gaat als een lopend vuurtje en bereikt steeds meer waterschappen. Onlangs is er een speciale dag over de Zuiverende Kas georganiseerd, waarbij ook de technische kant werd uitgelegd door de Hongaarse bedenker István Keyeres. HHNK gaat overleggen waar onze pilot het beste uitgevoerd kan worden. Ook is waterschap de Dommel al bezig met het idee en wordt er met de WUR en UU gekeken hoe een onderzoek kan worden opgezet voor waterkwaliteit, landschappelijke inpassing en sociale aspecten. Dit is nog niet eens alles!

Actief bij

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier & Vandebron

Rol binnen initiatief

Afgelopen jaar won ik met mijn team de Sustainability Challenge 2015 van SustainableMotion en ging ik dit jaar aan de slag bij het Hoogheemraadschap. Ons idee 'de Zuiverende Kas', het idee dat plantenwortels met actieve bacteriën water zuiveren, loopt en het zou mooi zijn als we straks in plaats van stinkende rioolwaterzuiveringen, kleurrijke en schone plantenkassen hebben waar allerlei mensen samenkomen. Een paar waterschappen zijn er al mee bezig en binnenkort zit het waterschap om tafel voor de pilot. Energiebesparing en sociale cohesie staan hierin centraal. Naast mijn studie Duurzame Ontwikkeling ben ik actief bezig met milieubewustzijn en gedragsverandering, ook tijdens mijn bijbaan als promoter van groene, plattelandsenergie van Vandebron. Ik geniet ervan!

Vanuit welke rol

Student

Website

http://www.sustainabilitychallenge.nl/implementatie-in-volle-gang/