Alba Tiley

AlbaTiley1

Alba Tiley is 30 jaar oud en UN partnerships and sustainability manager

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

Mijn werk bestaat uit het verbeteren van de samenwerking tussen DSM en de UN World Food Programme (WFP), Unicef en nog enkele andere non-profit organisaties. Het doel van de samenwerking is een einde te maken aan ondervoeding. Samen met onze partners ontwikkelen wij van DSM voedzaam voedel, voor de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen, zwangere vrouwen en mensen met HIV/AIDS.

Door middel van deze samenwerking hebben wij vorig jaar 25 miljoen mensen bereikt en hen voorzien van een betere voeding, dan zij anders gehad zouden hebben. De samenwerking met het WFP bestaat onder meer uit het actief promoten van betere voeding, maar ook op het trainen van professionals aan de New York University.

Doel

Mijn rol binnen deze samenwerkingsverbanden is het mogelijk maken van daadwerkelijke samenwerking tussen ons bedrijf en de verschillende sectoren.

Door middel van mijn werk draag ik actief bij aan de bewustwording van de verantwoordelijkheid van grote bedrijven in het bijzonder DSM, om hun verantwoordelijkheid te nemen in het bijdragen aan een betere wereld. Dit doe ik niet door middel van mooie woorden, maar door binnen het bedrijf op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen, die er vaak ook al zijn en het verbinden van de verschillende maatschappelijek stakeholders.

Concreet hebben ons team en onze partners in het kader van de samenwerking, 25 miljoen mensen bereikt met betere voeding. , Binnen deze samenwerking heb ik onder meer bijgedragen aan de verbetering van de voedselproductie, de kwaliteit van voedsel en in het algemeen aan het einddoel van onze samenwerking: een einde maken aan ondervoeding.

Actief bij

Royal DSM

Rol binnen initiatief

Mijn rol in het versterken en promoten van samenwerkingen met non-profit organisaties, strekt zich uit van het opzetten van campagnes om fondsen te werven voor Nepal vanuit DSM, het organiseren van interne campagnes bij DSM waarmee we 5,000 mensen betrekken bij grote maatschappelijke problemen tot en met het opzetten van evenementen op het hoogste niveau, waar beleidsmakers samenkomen, zodat wij en onze partners hen kunnen overtuigen van het belang van betere voeding.

Vanuit welke rol

Young professional